IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

11 Mayıs 2017, Perşembe
11 Mayıs 2017, Perşembe

09:00 - 13:00

AÇILIŞ PROGRAMI

Yer : TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI KONFERANS SALONU

Müzik Dinletisi - Açılış Konuşmaları - Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid - Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Joanna Madalińska - Michalak - Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Alistair Ross

11 Mayıs 2017, Perşembe

13:00 - 14:00

ÖĞLEN YEMEĞİ

Yer : MERKEZ YEMEKHANESİ

11 Mayıs 2017, Perşembe

14:00 - 14:50

PANEL

Yer : TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI KONFERANS SALONU

Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları

11 Mayıs 2017, Perşembe

14:50 - 15:00

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

11 Mayıs 2017, Perşembe

14:55 - 18:25

POSTER SUNUMLAR

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 9529 - Çokkültürlü Çocuk Kitaplarında Engellilik Kavramının Tasviri: Schneider Ailesi Kitap Ödülünü Kazanan Çocuk Kitapları Üzerine Bir Araştırma
  YAHYA HAN ERBAŞ, BURAK YILDIRIM
 • 9565 - Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Dil Gelişimiyle İlgili Kazanımların İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda Bulunan İlk Okuma-Yazma Öğretimi İle İlgili Kazanımları Desteklemesi Açısından İncelenmesi
  EMİNE SİLDİR, MÜZEYYEN SÜMER
 • 9586 - Risk Altındaki Çocukların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçek Puanlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Amasya İli Örneği)
  ZEHRA İNCEDAL SONKAYA, MÜZEYYEN SÜMER, EMİNE SİLDİR
 • 9667 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN TASARLADIKLARI DENEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  GÜLDEM DÖNEL AKGÜL, ADEM KENAN, CANSU ÖZBEK
 • 9699 - Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi
  ENVER SARI, TUĞÇE PEKER
 • 9752 - İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİNDE BAZI KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİNDE HİKAYE ANLATIM YÖNTEMİNİN ETKİSİ
  YELİZ YILMAZ MİROĞLU, BURCU ÇELENK, MUHAMMED MİDİLLİ, UFUK ÖZCAN
 • 9891 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sanal Laboratuvar Kullanımı Hakkındaki Görüşleri
  GÜLDEM DÖNEL AKGÜL, FARUK KONAN, EKREM KONAN
 • 10181 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  AHMET HAKTAN SİVRİKAYA
 • 10355 - TÜRK SPOR GAZETECİLİĞİNDE UÇ NOKTALARDA DURUŞ
  SEVİLAY TOZYILMAZ
 • 10411 - Fen Öğretiminde Harmanlanmış Öğrenme: Genel Kimya Dersi Laboratuvar Uygulaması
  ÖZKAN YILMAZ
 • 10459 - Ortaöğretim Fen Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımının Derse Yönelik Öğrenci Motivasyonuna Etkisi: Öğrenci Görüşleri
  EDANUR KARAKAŞ, ÖZKAN YILMAZ, DEMET YİĞİT
 • 10531 - Çevre Eğitimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Boyutuna Etkisi
  SEVDA TÜRKİŞ, ELİF ÇİL, ÖZKAN SARI, FEYZA NUR YILMAZ
 • 10568 - Fitness Merkezlerinin Yapılanma Kriterlerinin Avrupa menşeili Merkezler ile karşılaştırılması
  SABİHA GİZEM ENGİN
 • 10733 - TÜRK ORTAOKULLARI YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE VE DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK İÇİN ÖĞRENME MATERYALİ OLARAK AUTOMATA (MEKANİK ÖZDEVİNİMLİ OYUNCAKLAR) KULLANMA
  MANOLYA AKYÜZ
 • 10888 - Çevresel Tutumlar Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Araştırmalar: Literatür Derlemesi
  HALUK ÖZMEN, SEHER ÖZCAN, MURAT ÖKSÜZ
 • 10952 - Translation in foreign language teaching: theory or practice
  MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU, DİLARA BAL
 • 10967 - Domesticating vs. foreignizing translation in eyes of English-majoring students
  MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU, DİLARA BAL
 • 11123 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine İlişkin Öz-yeterlik İnançlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  MURAT AYDIN, ALAATTİN BAHŞİ, ALİ KIZMAZ
 • 11196 - Özel Eğitimin Okul Türleri Bazında Geçmiş 9 Yılı
  MEHMET FATİH KARACA, ŞAFAK BAYIR
 • 11736 - Okul Öncesi Dönemde Sergilenen Değerler
  MEHMET FATİH KARACA, ŞULE KARACA
 • 11781 - Okul Öncesi Dönemde Mekânsal Algı ve Çocuklarda Mekânsal Algının Desteklenmesi
  MAHMUT ÜNAL, İLKAY ULUTAŞ
 • 11806 - TARIH FENİNİN DİSİPLİNLER ARASI ENTEGRASYONDA ROLÜ
  METANET MEMMEDOVA
 • 12261 - Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersinde Kullandıkları Ölçme-Değerlendirme Tekniklerinin Belirlenmesi
  TÜLAY ŞENEL ÇORUHLU
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. METEHAN UZUN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9701 - AKILLI TAHTANIN FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
  BAHAR ÖZDEMİR, MUSTAFA UZOĞLU
 • 10258 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Konuları Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi ve Uygulamalarının İncelenmesi
  NESLİHAN ÜLTAY, ESER ÜLTAY
 • 10342 - ULUSAL ALANDA STEM EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
  BERNA GÜL BİÇER, AYKUT EMRE BOZDOĞAN, MUSTAFA UZOĞLU
 • 10502 - Bilim Fuarı Proje Çalışmalarının Ortaokul Öğrencilerinin Fen Tutumuna Etkisi
  MUSTAFA ERGUN, MEHMET AKİF ERSOY
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. İLKER AYDIN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 10122 - HİKÂYE EDİCİ ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ESERLERİNİN MİLLÎ BİLİNÇ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  KEMALETTİN DENİZ, PINAR KANIK UYSAL
 • 10487 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Elektronik (e-) Sözlük ve Yazım Kılavuzu Kullanma Alışkanlıkları
  SEDAT MADEN, ASLI MADEN
 • 10654 - 2006 Türkçe Öğretim programı ve 2015 Türkçe Öğretim programını dil bilgisi kazanımları açısından değerlendirilmesi
  HALİT ÇOLAK, FATİH YILMAZ
 • 10940 - ANDREW CLEMENTS’İN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARININ YAPILANDIRMACI EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  ESMA DUMANLI KADIZADE, BERFİN ÖNDER
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. MERAL CANSIZ AKTAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9662 - LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜREVİN FİZİKSEL ANLAMINA YÖNELİK KONU ALANI BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
  MUHAMMET DORUK, MURAT DURAN, ABDULLAH KAPLAN
 • 10344 - 5-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL AÇIK-UÇLU HİKÂYELER İÇİN KURDUKLARI PROBLEMLERİN ANALİZİ
  MERAL CANSIZ AKTAŞ, EMİNE TUĞRUL ÖZDEMİR
 • 10476 - GEOMETRİDEKİ KAVRAM YANILGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  ESRA ALTINTAŞ, ŞÜKRÜ İLGÜN
 • 10924 - ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ PERSPEKTİFİNDEN MATEMATİK TARİHİ
  KANİ BAŞIBÜYÜK, YASİN SOYLU
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. İLHAN TURAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 9569 - İnkılap Temsilleriyle Tarih Öğretimi: Halkevleri’nde Milli Mücadele Anlatısı
  TERCAN YILDIRIM
 • 9704 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi: Trabzon Ortahisar Örneği
  İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU, RAGIP YUSUF SAVLET, EBRU DEMİRCİOĞLU
 • 9803 - Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okur Yazarlık Kavramına İlişkin Görüşleri: Fatih Eğitim Fakültesi Örneği
  RAMAZAN SEVER, AYSEGUL ŞEYİHOĞLU
 • 10884 - KÜRESELLEŞMENİN BARIŞ ÜZERİNE ETKİLERİ ( SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN DAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME)
  İLHAN TURAN
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SALİH ÇAKMAK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 10387 - OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ AZ GÖREN ÇOCUĞUN ODAKLANMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNDE İŞLEVSEL GÖRME ETKİNLİK PROGRAMININ (İGEP) ETKİSİ
  PINAR DEMİRYÜREK, SALİH ÇAKMAK
 • 10415 - Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutumları
  CEM ASLAN
 • 10602 - Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuma Akıcılıklarının Artırılmasında Kullanılan Beceri Ve Performansa Dayalı Tekniklerin Etkililiğinin Belirlenmesi
  HANİFİ SANIR, İREM AKÇAYIR
 • 10612 - Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuduğuna Anlama Düzeylerinin Belirlenmesinde Beceriye ve Performansa Dayalı Tekniklerin Etkisinin İncelenmesi
  HANİFİ SANIR, İREM AKÇAYIR
 • 10698 - Özel Eğitim Lisans Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeylerine ve Engellilere Yönelik Tutumlarına Etkisi
  MAHMUT ÇİTİL, TAMER KARAKOÇ, MEHMET SALİH KÜÇÜKÖZYİĞİT
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN BALCI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 9785 - Opinions of Preservice Teachers of Social Studies Education Concerning The Contribution of The Course of Special Needs Education for Teachers
  SÜLEYMAN BALCI
 • 9786 - Views of Prospective Physical Education Teachers Regarding The Contribution of The Course of Introduction to Teaching Profession for Teachers
  SÜLEYMAN BALCI
 • 10294 - İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşledikleri Disiplin Suçları ile Aldıkları Disiplin Cezalarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
  HALİL TAŞ, KASIM KIROĞLU
 • 10547 - Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Kaygıları ve Gelecek Algıları
  ZEYNEP UĞURLU
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. FATMA TEZEL ŞAHİN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 9942 - ANKARA- TRABZON-ERZURUM ÖRNEKLEMİNDE ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK ÖZELİKLERİNE GÖRE BABA ÇOCUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  ZEYNEP NUR AYDIN KILIÇ, FATMA TEZEL ŞAHİN
 • 10623 - MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ADALET KANDIR, DİDEM TÜRKOĞLU, ALİ İBRAHİM CAN GÖZÜM
 • 10629 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNDA UYGULANAN SOSYAL MEDYA TEMELLİ ANNE KATILIM PROGRAMI’NA YÖNELİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISI
  ASLI BALCI, FATMA TEZEL ŞAHİN
 • 10712 - ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN EV ORTAMINDA DESTEKLENMESİ
  ELÇİN YAZICI, ADALET KANDIR
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. AYŞEGÜL SAĞLAM ARSLAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 9651 - FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ve ALMANYA
  KAZIM YILDIRIM, CEVAT EKER, ÖNDER BAYIR
 • 10446 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Kapsamında Metaforlar
  FEVZİ DURSUN, ZAFER KİRAZ
 • 10651 - Öğretmenlerle Yürütülen Mentörlük Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri
  AYŞEGÜL SAĞLAM ARSLAN, NEDİM ALEV, TUNCAY ÖZSEVGEÇ, ALPASLAN ŞAHİNOĞLU
 • 10716 - Okullarda İl Öğrenci Meclis Başkanlığı Sürecinin Değerlendirilmesi
  GÜVEN ÖZDEM, ENVER SARI, TEVFİK UZUN
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEYİTHAN DEMİRDAG - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM YÖNETİMİ)

 • 9676 - GÖÇ VE EĞİTİM
  MUHAMMET İBRAHİM AKYÜREK
 • 9679 - ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
  MUHAMMET İBRAHİM AKYÜREK
 • 9760 - MÜLAKATLA ATANAN OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL ETKİLİLİK DÜZEYİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  CEMİL CAN, HÜLYA KASAPOĞLU
 • 9853 - Instructional Leadership Behaviors of School Principals Perceived by Primary and Secondary School Teachers
  SEYİTHAN DEMİRDAG
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. LEVENT YAYCI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 10419 - GEŞTALT TEMAS BİÇİMLERİ İLE İLGİLİ ÖLÇEKLERİNİN İNCELENMESİ
  NİHAL TUTAL, ERGÜL DEMİR
 • 10565 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  LEVENT YAYCI, MUSTAFA ŞANAL
 • 10608 - Öğretmen Adaylarının Affetme Davranışının Yordayıcısı Olarak Red Duyarlılığı, Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Kırılganlık
  SAİDE UMUT ZEYBEK
 • 10804 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ
  SELDA KARADENİZ ÖZBEK, MELEK KALKAN
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. YÜCEL GELİŞLİ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM SOSYOLOJİSİ)

 • 9499 - What Demotivates an EFL Teacher? : A Turkish Case Study
  TURGAY HAN, ŞAHİN SARI
 • 10702 - Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Alışkanlıkları ve Sosyo-Kültürel Özellikleri
  MAHMUT ÇİTİL, İSMAİL DOĞAN
 • 10794 - KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE ENGEL OLAN NEDENLER, “Hakkari ili Örneği”
  YÜCEL GELİŞLİ
 • 10873 - The Effects of Social and Culture in Education
  RİYAD ŞİHAB
11 Mayıs 2017, Perşembe

15:00 - 16:00

11 - 1. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. MEHMET KÜÇÜK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YÜKSEKÖĞRETİM)

 • 10477 - Türkiye’deki Bilim Merkezlerinin Twitter Sosyal İletişim Ağlarını Kullanma Düzeyleri
  KADİR BEDEL, AYKUT EMRE BOZDOĞAN
 • 10542 - "Sürdürülebilirlik için" Yüksek Öğretimde Dönüşüm Bilinci
  CANAN MADRAN
 • 10754 - Yüksek Öğretimde 2016 Yılı Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme
  MEHMET KÜÇÜK, HALİS DEMİR, NERMİN KARABACAK
 • 11717 - Sivil Toplum Kuruluşlarının Bilime ve Bilimsel Çalışmalara Bakış Açısı Üzerine Bir Çalışma: Rize Örneği
  MEHMET KÜÇÜK, NERMİN KARABACAK
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:00 - 16:15

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

ARA

11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. METEHAN UZUN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9740 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  FİGEN HUN, ŞERİF ALİ DEĞİRMENÇAY
 • 10043 - Talim Terbiye Kurulu Ortaokul Fen Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan 5-8. Sınıf ‘Çevre’ Kazanımlarının NSES (National Science Education Standards)’teki Çevre Kazanımları İle Karşılaştırılması
  ADNAN MELİH BAYRAK, EROL TAŞ
 • 11033 - BİR ÇOKLU TGA ETKİNLİĞİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON SEVİYELERİNİ BELİRLEMEDE KULLANIMI: Co(H2O) – CoCl4 DENGESİ
  HALİS TÜRKER BALAYDIN, OKAN ALTINOK
 • 11859 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞÜSTÜ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
  ŞENDİL CAN, GÜLİZ KAYMAKCI
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. KEZİBAN TEKŞAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9781 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKURYAZARLIK TÜRLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
  NAZMİ ARSLAN, TAHA YASİR CEVHER
 • 10123 - BİLGİ VERİCİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNİN MİLLÎ BİLİNÇ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  KEZİBAN TEKŞAN, PINAR KANIK UYSAL
 • 10489 - Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlığı Kazandırmaya Yönelik Alternatif Uygulamaları
  SEDAT MADEN, ASLI MADEN
 • 10550 - Okuma Becerisinin Gelişimine Katkı Sağlayan PIRLS Sınavlarında Yer Alan Metinlerin Eğitsel İlkeler Bakımından İncelenmesi
  HATİCE TURHAN AĞRELİM, ERKAN ÇER
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MÜNEVVER CAN YAŞAR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9884 - Problem Çözme ve Kurma Becerilerinin Klinik Mülakat Yöntemiyle İncelenmesi
  OĞUZ BALCI
 • 10431 - DETERMINATION OF MATHEMATICS LEARNING TENDENCIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THEIR FREE TIMES
  CEMALETTİN YILDIZ
 • 10572 - MATEMATİK GELİŞİMİ 7 TESTİ'NİN (PROGRESS IN MATHS) 72-101 AYLAR ARASINDA OLAN ÇOCUKLAR İÇİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  VESİLE NİLÜFER SUNTURLU, MÜNEVVER CAN YAŞAR
 • 10753 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematikte Kanıt Yapmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  ALPER YORULMAZ, HALİL ÇOKÇALIŞKAN, SABRİ SİDEKLİ
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ERCAN ZORBA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 9766 - BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  ELİF KURT, EZEL NUR KORUR
 • 10661 - Lise Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Öz Yeterlik Algıları ile İlişkisi
  REMZİ MUSTAFA GENÇER
 • 10971 - Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sporda Şiddet ve Sebepleri Algısının İncelenmesi
  ERCAN ZORBA, HAVVA NUR ZORBA, ALİ GÜREL GÖKSEL, YAVUZ ÖNTÜRK
 • 10980 - ANNE-BABASI AYRI SPORCU ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  VEYSEL TEMEL, SEFA ŞAHAN BİROL, KAZIM NAS
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SALİH ÇAKMAK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 10162 - YARDIMCI TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  CEM ASLAN, ADNAN KAN
 • 10428 - Özel Eğitim Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  TAMER KARAKOÇ, CEM ASLAN
 • 10448 - Zihinsel Engelli Ergenlere iPad Aracılığı ile Alışveriş Yapma Becerisinin Öğretimi
  SALİH ÇAKMAK
 • 10558 - Görme Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi
  MEHMET SALİH KÜÇÜKÖZYİĞİT, CEM ASLAN, GULİSTAN YALÇIN, ZİYA TAVİL
 • 10609 - Öğrenci Katılımlı Sınıf Yönetimi: İkincil Düzey Olumlu Davranış Desteği Uygulaması
  İREM AKÇAYIR, HANİFİ SANIR, UFUK ÖZKUBAT
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. FATMANUR ÖZEN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 9702 - PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  AHMET DİKBAYIR, GİZEM ENGİN
 • 9945 - Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme
  FATMANUR ÖZEN
 • 10413 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 5., 6., 7., ve 8. SINIF MATEMATİK ÖĞRENME ALANLARINDA KENDİLERİNİ YETERLİ GÖRME DÜZEYLERİ
  İSMET ERYILMAZ, BÜŞRA KAŞLIKÖSE
 • 10803 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİN VATANDAŞLIK ALGILARININ İNCELENMESİ
  CEREN ÇEVİK KANSU, MELEK BABA ÖZTÜRK
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. YÜCEL GELİŞLİ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(DEĞERLER VE SEVGİ EĞİTİMİ)

 • 9581 - Değerler Eğitimi Bağlamında Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi
  TUĞBA EMİRHAN
 • 10363 - SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN KELOĞLAN MASALLARI ÇİZGİ FİLMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ÖMER FARUK SÖNMEZ, OYA ÖZGAT TATAN
 • 10721 - DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN DUYGUSAL ZEKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ
  KEREM COŞKUN, YÜCEL ÖKSÜZ
 • 10765 - İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNE ETKİ EDEN DEĞERLER
  YÜCEL GELİŞLİ
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. FEVZİ DURSUN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 9626 - HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN KAZANIMLARIN DEĞERLER İLE İLİŞKİSİ ACISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  CEVAT EKER, CEM AKBAŞ
 • 9630 - 60-66 Aylıkken Okula Kayıt Olan Öğrenciler Şimdi 4. Sınıfta
  SEHER BAYAT
 • 10244 - ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİN ÖDEV HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
  VEDA YAR YILDIRIM
 • 10438 - Nitelikli Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özelliklerin Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi
  FEVZİ DURSUN, NURHAK CEM DEDEBALİ
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. NAİL YILDIRIM - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM YÖNETİMİ)

 • 9572 - OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ YAPMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  NECDET KONAN, SALİH YILMAZ
 • 9643 - BEYAZ YAKALILARIN ÖRGÜTSEL SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER OLARAK; BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE İŞ STRESİ
  NESLİHAN BOLAT, ZEHRA NESRİN BİROL
 • 10229 - Okul Duvar Yazıları ve Öğrenci Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Analiz
  NAİL YILDIRIM
 • 11127 - ÖZEL OKUL MÜDÜRLERİNDE ARANAN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ULUSLARARASI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLERBAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  İBRAHİM HAYRİ KUĞUOĞLU, MUSTAFA KEMAL ŞEN
 • 11128 - Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Öğretmeni Hakkındaki Metaforik Algılamaları
  İBRAHİM HAYRİ KUĞUOĞLU, NURDAN ÜDÜL
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. HATİCE ODACI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 9627 - Liseli Ergenlerde Madde Kullanma Eğilimi: Kişisel, Sosyal ve Akademik Değişkenler Açısından Farklılaşma Nasıldır?
  KENAN BÜLBÜL, HATİCE ODACI
 • 9647 - Öğretmen Adayları ile Polis Adaylarının Sürekli Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzlarının Değişkenler Açısından İncelenmesi
  GÜLİN YAZICI ÇELEBİ, BÜLENT ÇELEBİ
 • 11766 - Azerbaycan Üniversite öğrencilerinde Internet Bağımlılığı ve psikolojik belirtiler arasında ilişkiler
  MELEK KERİMOVA
 • 11784 - BABA VE BEBEK ETKİLEŞİM DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  ESRA DEMİR
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA İLHAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

 • 9802 - Genel Yaşam Tatmini Ölçeği (GYTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  YÜCEL KILIÇ, SÜMEYYE KOÇ
 • 10053 - SINIF-İÇİ DEĞERLENDİRMELERDE İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ, SINIF DEĞERLENDİRME ATMOSFERİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  MUSTAFA İLHAN
 • 10453 - ANADOLU - SAK ZEKA ÖLÇEĞİ' NİN (ASİS) GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  ÖMER FARUK TAMUL
 • 10474 - The Ideas of Prospective Teachers about Civil Cervant Selection Exam
  ESRA ALTINTAŞ, ŞÜKRÜ İLGÜN
 • 12251 - Kümelerin Seçkisiz Atandığı Çalışmalarda Etki Heterojenliğinin İncelenmesi
  BURAK AYDIN, JAMES ALGINA, WALTER LEITE
11 Mayıs 2017, Perşembe

16:15 - 17:15

11 - 2. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. HAKAN DEDEOĞLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 9490 - İLKOKUL 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜÇÜK TURUNCU DAMLA PROJESİ TASARRUF ODAKLI FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Kahramanmaraş Örneği)
  DERYA SÖNMEZ
 • 10784 - Sınıf içi teknoloji entegrasyon düzeyi belirleme yaklaşımlarının incelenmesi: Etkileşimli tahta örneği
  TURGAY DEMİREL, MEVA BAYRAK, ENGİN KURŞUN, SELÇUK KARAMAN
 • 11680 - Çocuk Kitaplarında Düzey Belirleme Üzerine Bir Çalışma
  HAKAN DEDEOĞLU
 • 11681 - İlkokuma ve Yazma Öğretimi İçin Bir Model Önerisi: Dört Blok
  SAADET ZORALOĞLU, HAKAN DEDEOĞLU
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:15 - 17:30

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

ARA

11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. CENGİZ ÖZYÜREK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9547 - ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  İKRAMETTİN DAŞDEMİR, SEZAYI OKUTAN
 • 9665 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ASTRONOMİ KONULARININ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  FİLİZ DEMİRCİ, CENGİZ ÖZYÜREK
 • 9720 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  PENBEGÜL DUYAR TUNÇ, EROL TAŞ
 • 10041 - 5. SINIF ‘SİNDİRİM KONUSU’ ÖĞRENİMİNDE ÖĞRETMEN FAKTÖRÜNÜN DİDAKTİKSEL DÖNÜŞÜM TEORİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
  ÖMER DEDE, EROL TAŞ
 • 10653 - Öğretmen Adaylarının Çoklu Gösterim Biçimlerini Kullanma Becerileri
  AYŞEGÜL SAĞLAM ARSLAN, SELAHATTİN ARSLAN
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. YASEMİN BAKİ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9570 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Millî Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları
  BAHAR DOĞAN, ERCAN DENİZ
 • 9608 - TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ
  ELİF KURT, NAZMİ ARSLAN
 • 9618 - 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  YASEMİN BAKİ
 • 9696 - Türkçe Öğretim Programının Dijital Vatandaşlık Becerileriyle İlişkisine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
  MAZHAR BAL, BURAK ÇELENK
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. MERAL CANSIZ AKTAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9935 - YETİŞKİN ÖĞRENCILERIN SOSYAL VE ÖĞRENME AMAÇLI TEKNOLOJİ KULLANIM BECERİLERİ
  HACI HASAN YOLCU, TURGAY HAN
 • 9936 - YETİŞKİN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERİN SUNDUĞU TEKNOLOJİK HİZMETLERDEN MEMNUNİYETLERİ
  HACI HASAN YOLCU, TURGAY HAN
 • 10432 - EXAMINING AGENDA ITEMS IN MINUTES OF PARENT-TEACHER MEETINGS PREPARED BY MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS
  CEMALETTİN YILDIZ
 • 12245 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevrimiçi Eşzamansız Öğretime Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ordu Üniversitesi Örneği
  SERVET KILIÇ
 • 12342 - Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Leap Motion Teknolosinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Ordu İli Örneği
  SERVET KILIÇ, ERHAN ÇİFTÇİ, AYHAN SARI
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. MEHMET DEMİREZEN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YABANCI DİLLER EĞİTİMİ)

 • 9660 - Primary School Students' Attitudes Toward Environment
  GÖKHAN DAĞDALAN, HACI MEHMET YEŞİLTAŞ
 • 10068 - Teachers’ Opinions on Democratic Education in School: A Case Study Based on Repertory Grid Technique
  ŞENOL SEZER, ERTUĞ CAN
 • 10593 - Auditory perception rates of Turkish English majors on English problem-causing consonants
  MEHMET DEMİREZEN
 • 10628 - Auditory recognition of English problem-causing vowels creating pronunciation fossilization for Turkish English majors
  MEHMET DEMİREZEN
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. NALAN ARABACI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 10384 - Genç Yetişkin Görme Engellilere Günlük Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında Eş Zamanlı İpucu İşlem Süreci İle Yapılan Öğretimin Etkililiği
  SÜMEYYE OKYAR, SALİH ÇAKMAK
 • 10386 - Görme Engelli ve Görme Engelli Olmayan Öğrenci Annelerinin Yılmazlık Özelliklerinin İncelenmesi
  SALİH ÇAKMAK, YILMAZ AVCI
 • 10482 - Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Uygulanan Matematik Müdahalelerinin İncelenmesi
  UFUK ÖZKUBAT, EMİNE RÜYA ÖZMEN
 • 10484 - Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Matematik Problemi Çözme Süreçlerinin İncelenmesi: Sesli Düşünme Protokolü Uygulaması
  UFUK ÖZKUBAT, EMİNE RÜYA ÖZMEN
 • 10524 - Özel Eğitim Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirmesi
  MEHMET SALİH KÜÇÜKÖZYİĞİT, NİLÜFER ALTUN, BETÜL YILMAZ, TAMER KARAKOÇ
 • 10598 - Kısa Deneysel Analiz İle Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencinin Okuma Hızının Artırılmasında Birleştirilmiş Olarak Sunulan Sağaltım Paketlerinden Etkili Olanın Belirlenmesi
  İREM AKÇAYIR, UFUK ÖZKUBAT, HANİFİ SANIR
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. YASEMİN ABALI ÖZTÜRK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 9877 - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL ÖYKÜLERİN KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  YASEMİN BAKİ
 • 10399 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  CEVDET EPÇAÇAN
 • 10519 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTEDEKİ ÖRTÜK PROGRAMA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
  ÇAVUŞ ŞAHİN, YASEMİN ABALI ÖZTÜRK
 • 10729 - TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  YASEMİN ABALI ÖZTÜRK
 • 12262 - PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNE YÖNELİK BEKLENTİLER
  ZEYNEP TATLI, ESRA GÜNDOĞDU
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. ADALET KANDIR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 9745 - Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babaların Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Konusunda İhtiyaçlarının İncelenmesi
  CANSU TUTKUN, FATMA TEZEL ŞAHİN
 • 9747 - Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerinin Anne, Baba Ve Öğretmen Değerlendirmelerine Göre İncelenmesi
  FATMA TEZEL ŞAHİN, CANSU TUTKUN
 • 10585 - OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNE ADAYLARININ SOSYAL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ
  MÜNEVVER CAN YAŞAR, ÖZGÜN UYANIK
 • 10662 - Okul Öncesinde “ – Mış Gibi Oyunlar”: Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi
  SADİYE KELEŞ, ÖZLEM YURT, ADALET KANDIR
 • 10670 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN HİKAYE KİTAPLARININ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  ALİ İBRAHİM CAN GÖZÜM, DİDEM TÜRKOĞLU, ADALET KANDIR, ADNAN KAN
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. FEYZULLLAH ŞAHİN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÇEVRE EĞİTİMİ)

 • 9598 - Öğretmenlerin Yaratıcılık Düzeylerinin Sınıf İçi Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlara Etkisi
  FEYZULLLAH ŞAHİN, TANER ATMACA, MUHAMMED BAHTİYAR, MURAT GENÇ, YAHYA AYDIN, DİLEK ŞAHİN
 • 9670 - Sınıf içi Müfredat Farklılaştırma Kapsamında Bir Uygulama: İstasyon Tekniği
  TUĞBA ORTAARGUN, FEYZULLLAH ŞAHİN
 • 10715 - Avrupa Birliği Projeleri ile kazanımlar ve bir hareketlilik projesi örneği:Cloud Computing
  DEMET AZİME GÜLSEREN, ÖMER NURİ ÇAM
 • 10742 - "Kendin Yap" projelerinin teknik eğitime katkısı ve yetersiz türkçe içerik problemi
  ÖMER NURİ ÇAM, DEMET AZİME GÜLSEREN
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. NECATİ CERRAHOĞLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9653 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE FARKLI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  AHMET İSLAM, ERDOĞAN TOZOĞLU, GÖKHAN BAYRAKTAR
 • 10290 - THE STRUCTRING AND IMPLEMENTATION EXAMPLAS OF THE COMMİTTEE OF The FIFA, UEFA and TFF (Turkey’s Football Federation)
  NECATİ CERRAHOĞLU
 • 10567 - Fitness Merkezlerinin Denetimsel Problemleri
  SABİHA GİZEM ENGİN, NECATİ CERRAHOĞLU
 • 10762 - SPORCULARDA 20 METRE SPRİNT VE DİKEY SIÇRAMA KAPESİTELERRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  ALİ COŞKUN, BİLAL KARDEŞOĞLU
 • 10983 - SPOR YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLMA DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  VEYSEL TEMEL, KAZIM NAS, SEFA ŞAHAN BİROL
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. GÖKHAN ÖZSOY - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 9698 - Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
  ENVER SARI, BEYZA HAYIRCI
 • 10392 - Üniversite Uyum Ölçeği
  EVREN ERZEN
 • 10418 - Evlilikten Kaçınma Eğilimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Pilot Çalışma
  CANSU TOSUN, HİKMET YAZICI, FATMA ALTUN
 • 10451 - Matematiğe İlişkin Toplumsal Yüklemeler Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme
  ÜMİT PEKDEMİR, HİKMET YAZICI, FATMA ALTUN, CANSU TOSUN
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. KAMALA GAHRAMANOVA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ)

 • 9664 - BİREYLERİN AHLAKİ OLGUNLUK VE BAĞIŞLAMA İSTEKLİLİĞİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
  F. ABİDE GÜNGÖR AYTAR, SÜMEYYA TATLI
 • 10456 - İMAM GAZÂLÎ’YE GÖRE ÇOCUK PEDAGOJİSİ
  KASIM KARATAŞ
 • 10521 - Çocukların gelişiminde çok kültürlü eğitimin önemi
  KAMALA GAHRAMANOVA
 • 10617 - ÇOCUK GÖZÜYLE ÇOCUKLUK
  NESLİHAN AVCI, PELİN PEKİNCE
 • 10673 - EVLAT EDİNEN VE KORUYUCU AİLELERİN BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI
  NESLİHAN AVCI, BERRİN SOMER ÖLMEZ, MÜGE KUNT, PELİN PEKİNCE
11 Mayıs 2017, Perşembe

17:30 - 18:30

11 - 3. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HATİCE DARGA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 9697 - Ortaokul öğrencilerinin temel empati düzeyi ile akran ilişkileri arasındaki ilişki
  ENVER SARI, SONER ÇANKAYA, TUĞÇE PEKER, BEYZA HAYIRCI, DERYA ALTUN ÇOĞALAN, KÜBRA AKARCA
 • 9795 - PAYLAŞIMLI KİTAP OKUMA SIRASINDA NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN, OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KULLANDIKLARI ETKİLEŞİM VE DİLİ DESTEKLEME STRATEJİLERİNİN BETİMLENMESİ
  AYŞENUR ÇELİK, EMİNE RÜYA ÖZMEN
 • 10481 - İLKOKUL TÜRKÇE KİTAPLARINDA YER ALAN GÖRSELE DAYALI ETKİNLİKLERİN AZ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ
  SALİH ÇAKMAK, HATİCE CANSU YILMAZ, HACER DAMLANUR IŞITAN
 • 10622 - GÖRME ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİN YASAL HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  MERVE ÖZDEMİR, SALİH ÇAKMAK
12 Mayıs 2017, Cuma
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEVDA TÜRKİŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9904 - FİZİK EĞİTİMİNDE MODELLEME: MANYETİK AKI ÖRNEĞİ
  FATMA NUR BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY, EMİNE UZUN
 • 9988 - Açıklama Destekli REACT Stratejisinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarına Olan Etkisi
  ESER ÜLTAY, NESLİHAN ÜLTAY
 • 10581 - ARAŞTIRMACI-SORGULAYICI FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
  FATMA NUR BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY, ORHAN KARAMUSTAFAOĞLU, TELHAT ÖZDOĞAN
 • 11073 - 2014-2016 Yılları Arası STEM Odaklı Eğitim Araştırmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi (Türkiye Örneği)
  MUSTAFA ÇEVİK
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. KEZİBAN TEKŞAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9603 - Memduh Şevket Esendal Öykülerinin Okunabilirlik Düzeyleri
  KEZİBAN TEKŞAN, ALİ DİZMAN, BURAK ÇELENK, ZEKİ CAN
 • 9812 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  İSMAİL ÇOBAN, FARUK POLATCAN
 • 10330 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ TÜRK KÜLTÜR ÖGESİ OLARAK ATASÖZLERİ
  ERDOST ÖZKAN
 • 10613 - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Liselerdeki Türk Edebiyatı Eğitimi İçinde Halk Hikâyesi Öğretiminin Yeterliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  VAFA SAVAŞKAN
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. ABDULLAH KAPLAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9641 - LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİR FONKSİYON İLE ONUN TÜREVİ ARASINDAKİ GRAFİKSEL İLİŞKİYE YÖNELİK KONU ALANI BİLGİLERİ
  MURAT DURAN, MUHAMMET DORUK, ABDULLAH KAPLAN
 • 9919 - MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  METİN KAYA
 • 10530 - ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR ARACILIĞI İLE SUNULAN ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİNİN ETKİLİLİĞİ
  İSMAİL GEÇAL, MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN
 • 10588 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  HASAN HÜSEYİN AKSU, HAVVA HİLAL PUL, TEMEL TOPAL
 • 10697 - Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri ve Önerilerinin İncelenmesi
  MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN, İSMAİL GEÇAL
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. NALAN ARABACI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 9716 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI
  ERAY ALACA, TERCAN YILDIRIM
 • 9804 - Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri: Fatih Eğitim Fakültesi Örneği
  AYSEGUL ŞEYİHOĞLU, RAMAZAN SEVER
 • 10366 - Tarihsel Empatinin Geliştirilmesinde Fotoğraf Kullanımının Etkisi
  YASEMİN ER TUNA
 • 12123 - Öğretmen Adaylarının “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi
  İBRAHİM YAHŞİ, MUHAMMET AHMET TOKDEMİR, OSMAN ALBAYRAK
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TUĞRUL ÖZCAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 10278 - Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda İletişim İşlevlerine Uygun Dil ve İletişim Becerileri
  GÖKHAN TÖRET, ARİF BABACAN, ZAHİDE TÖRET
 • 10644 - OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE AKILLI TAHTA UYGULAMALARIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI
  SERTAN TALAS, ERKAN KURNAZ
 • 10646 - ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
  HAKAN METİN, MURAT VURAL, SERPİL ALPTEKİN
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : ADEM BELDAĞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 10509 - SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  ADEM BELDAĞ, MEHMET BALCI
 • 10577 - Bulanık Mantık Yöntemi Kullanılarak Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Değerlendirilmesi
  RIDVAN ŞAHİN, FATMA ÇALIK
 • 10760 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOPYA ÇEKMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE AKADEMİK SAHTEKÂRLIK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  ADNAN TAŞGIN, REMZİ Y. KINCAL, ADNAN KÜÇÜKOĞLU, CEYHUN OZAN, BÜLENT DÖNMEZ
 • 11184 - TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN BENİMSENEN EĞİTİM FELSEFELERİNİN İNCELENMESİ
  YASEMİN ABALI ÖZTÜRK, ZEHRA BİLGEN
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HATİCE DARGA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 9585 - Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Okul Öncesi Dönemde Bilgi Teknolojisi Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  MÜZEYYEN SÜMER, EMİNE SİLDİR, ZEHRA İNCEDAL SONKAYA
 • 9779 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  ÖZLEM OKYAY, CEREN MUTLUER, DİLEK SAHİLLİOĞLU
 • 10778 - “BANA BİR OYUN ÇİZER MİSİN?” OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYUNLARININ RİSKLİ OYUN BAĞLANMINDA İNCELENMESİ
  SADİYE KELEŞ
 • 11026 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  MELTEM DURAN
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MURAT TUNCER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 10335 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  FERDİ BAHADIR, MURAT TUNCER
 • 10463 - Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Algısal Öğrenme Stili Tercihleri ve Cinsiyetlerinin İngilizce Dersi Akademik Performanslarına Etkisi
  SEVGİ BEKTAŞ BEDİR
 • 10745 - Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programlarının Demokrasi Kavramı ve Demokratik Değerleri Kazandırması Bakımından İncelenmesi
  HATİCE YILDIZ
 • 10751 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETMEN VE SINIF ORTAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  HATİCE YILDIZ
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. SADIK KARTAL - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM YÖNETİMİ)

 • 10065 - 2005’den İtibaren Türkiye’de Eğitim Denetimi Alanında Yayımlanan Makale ve Tezlerin Betimsel Analizi
  RAHMAN ÇAKIR, ESMANUR ARSLAN HENDEKCİ
 • 10272 - Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları
  YÜKSEL GÜNDÜZ, KIVANÇ BOZKUŞ
 • 10362 - LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI
  SÜLEYMAN DOĞAN, AHMET SEVGİN
 • 10616 - TÜRKİYEDE 1920-1950 YILLARI ARASINDA UYGULANAN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ EĞİTİMİN SİYASAL İŞLEVİ AÇISINDAN ANALİZİ
  SADIK KARTAL, YÜKSEL GÜNDÜZ
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. HATİCE ODACI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 9611 - ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİSİ ERGENLERDE DEPREME BAĞLI KAYIP SONRASI YAS SÜRECİ
  BETÜL AYDIN, SERKAN VOLKAN SARI, MUSTAFA ŞAHİN
 • 10205 - Üniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği İle Akademik Erteleme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  MERVE ZAFEROĞLU, FURKAN KAŞIKCI, İSMAİL SEÇER
 • 10207 - Okul Tükenmişliği İle Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  ESMA NUR KAÇIRA, İSMAİL SEÇER, FURKAN KAŞIKCI, MERVE ZAFEROĞLU
 • 10462 - Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  HATİCE ODACI, FERİDUN KAYA
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ERCAN KOCAYÖRÜK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM FELSEFESİ)

 • 10504 - Eğitimde Asgari Adalet İçin YİBO ( Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) (Yatılılık)
  FAZIL ALPTEKİN CEYLAN
 • 10522 - YENİ TÜRKİYE’DE YENİ EĞİTİM İHTİYACI: EĞİTİMİN FELSEFESİNE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME
  ALİ FARUK YAYLACI
 • 12368 - Zaman Perspektifi Algısına Dayalı İyi Oluş ve Kişilik İlişkisi
  ERCAN KOCAYÖRÜK, TUGAY TUTKUN
 • 12369 - Türk ve Fransız Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifi Algıları ve İyi Oluşlarının Karşılaştırılması*
  ERCAN KOCAYÖRÜK, TUGAY TUTKUN
12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 10:00

12 - 1. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. HALİS TÜRKER BALAYDIN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9770 - KROMOZOM, KROMATİN İPLİK, DNA, GEN, NÜKLEOTİT KAVRAMLARIYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEYE YÖNELİK BİR ÖĞRETİM MATERYALİ TASARIMI
  ÇİĞDEM ŞAHİN, AYŞE SARI, ÖZNUR EKER, ŞEYMA DOĞANŞAHİN, ZELİHA ÖZGE ÇAVUŞ
 • 11032 - FEN KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE HİKAYELEŞTİRME TEKNİĞİ KULLANIMI ve BİR HİKAYELEŞTİRME ÖRNEĞİ
  HALİS TÜRKER BALAYDIN, DEMET SANCI UZUN
 • 11034 - RESİMLİ ANALOJİLERİN İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMAN SEVİYELERİNE ETKİSİ
  HALİS TÜRKER BALAYDIN, SİBEL KORUCU
 • 11080 - Effects Of The Project Based STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Approach On Academic Achievement And Attitude of Students With İntellectual Disability in Vision Arts Course
  MUSTAFA ÇEVİK
12 Mayıs 2017, Cuma

10:00 - 10:15

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

ARA

12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. EROL TAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9842 - 7. Sınıf Öğrencilerinin ‘Göz’ Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi
  ELA AYDIN, FETHİYE KARSLI
 • 10450 - Ortaokul Öğrencilerinin Planetaryum Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  TUBA KAZAKLI, AYKUT EMRE BOZDOĞAN
 • 10634 - Planetaryum Simülasyonlarının Fen Bilimleri Dersi Dünya ve Evren Öğrenme Alanı Ünite İçerikleriyle ve Kazanımlarıyla İlişkisinin Belirlenmesi: Amasya 65 Bin Dev Öğrenci Planetaryum Örneği
  ÜMİT İLAY SOYLU, AYKUT EMRE BOZDOĞAN
 • 10885 - KÜLTÜRLERARASI ADAPTASYON VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI: EVRENSEL FEN OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ
  ŞENDİL CAN, CÜNEYD ÇELİK
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HASAN HÜSEYİN MUTLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 10321 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ DEYİMLER
  ERDOST ÖZKAN
 • 10538 - Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Alışkanlıklarının Ölçülmesi: B1 Seviyesi Örneği
  EMRE YAZICI, TALHA GÖKTENTÜRK
 • 10563 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DENEME
  HASAN HÜSEYİN MUTLU
 • 11785 - Türkçe Eğitiminde Drama Üzerine Yapılan Tezlerin İçerik Analizi
  AYŞEGÜL OĞUZ NAMDAR, SERKAN FURTUN, MERVE HÜLYA KİBAR FURTUN
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HAYAL YAVUZ MUMCU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9671 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN İNANÇLARININ BELİRLENMESİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ
  AYŞE KILIÇKAYA, CANAN AVCI
 • 9688 - İspatın Temel Kavramlarına Yönelik Üstün Yetenekli Lise Öğrencilerin Farkındalıklarının İncelenmesi
  MESUT ÖZTÜRK, ABDULLAH KAPLAN, YAŞAR AKKAN, BÜNYAMİN ŞAHİN
 • 9776 - İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanı ve Hacmi Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi
  MELTEM KOÇAK, YASİN SOYLU
 • 10190 - AÇIK DERS MALZEMELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
  FURKAN ÖZDEMİR, HÜSRA ÖZDEMİR
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ÇAĞRI ÖZTÜRK DEMİRBAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 9715 - TÜRKİYE’DE TARİH BİLİNCİ OLUŞTURMADA FARKLI BİR ÖRNEK: “KOSTÜME AVANTÜR” FİLMLER
  ERAY ALACA
 • 9879 - Ben Bir Gürgen Dalıyım Çocuk Romanına Çevre Eğitimi ve Değerler Bağlamında Bir Bakış
  ÇAĞRI ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
 • 10385 - SPOR MEDYASININ "A MİLLİ FUTBOL TAKIMINDA YÖNETİM KRİZİNİ" DEĞERLENDİRME ANALİZİ
  TONGUÇ VARDAR, SEVİLAY TOZYILMAZ
 • 10410 - Tarih Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri
  YASEMİN ER TUNA
 • 10510 - Tarih Öğretmen Adaylarının Türk-İslam Tarihindeki Kritik Olay ve Gelişmelere Bakış Açıları
  KAYA YILMAZ, YAKUP AYAYDIN
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. NECATİ CERRAHOĞLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 9633 - Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Yeni Bir Uygulama: Destek Eğitim Odaları
  FİLİZ KARADAĞ, SILA DOĞMAZ, HALİL ÖZTÜRK, MUSTAFA ERCAN
 • 9769 - ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK
  HALİL ÖZTÜRK, FİLİZ KARADAĞ, SILA DOĞMAZ
 • 9799 - ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  SEVİL BÜYÜKALAN FİLİZ, AYŞENUR ÇELİK, SELMA TUFAN, BANU KARAAHMETOĞLU
 • 10576 - İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERLE SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
  EZGİ TOZAK, HALİSE PELİN KARASU, ÜMİT GİRGİN
 • 10866 - 1970'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'NİN VAKIF OKULLARINDAKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN HABABAM SINIFI FİLM SERİLERİ ÖZELİNDE İNCELEMESİ
  EBRU GÜLBUĞ EROL, CANER ÇAKI, NECATİ CERRAHOĞLU
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SİBEL IŞIK MERCAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 9601 - EMPATİK EĞİLİM VE PROSOSYAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDE İLETİŞİM DERSLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  NAŞİDE NUR KARAMAN, SÜMEYYA TATLI, MUSTAFA YAVUZEKİNCİ
 • 10275 - Öğretmen adaylarının meslek etiğine bakışların incelenmesi Prospective teachers' professional ethics investigation of view
  SİBEL IŞIK MERCAN
 • 10334 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  ÜMİT DENİZ, OĞUZ SERDAR KESİCİOĞLU, ADNAN KAN
 • 10513 - Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Uygulama Öğretmenlerinin Yeterliliklerinin İncelenmesi
  YASEMİN ABALI ÖZTÜRK
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TUĞRUL ÖZCAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 9694 - Felsefeye Giriş Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünceleri Üzerindeki Etkileri
  ENVER SARI
 • 9748 - Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Etkinlik Planının Okul Öncesi Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi
  YASİN ÖZTÜRK, ZELİHA ÖZER
 • 9790 - ERKEN YAŞTA EVLENEN ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  RUKİYYE YILDIZ, ZEYNEP KURTULMUŞ
 • 10619 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GELİŞİMSEL GERİLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİNDE İZLEDİKLERİ YOLLAR
  ÖZLEM ERSOY, PELİN PEKİNCE
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SANEM UÇA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 10019 - İlkokul Dördüncü Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğrencilerde Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanmalarını Sağlayan Uygulamaların Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği
  FATMANUR ÖZEN, ELİF DURKAN
 • 10402 - Adapte Olabilen Karmaşık Sistemler, Program Geliştirme ve Göç
  VOLKAN DURAN, ŞENER ŞENTÜRK
 • 10518 - Dil Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerine İlişkin Görüşleri
  CEVDET EPÇAÇAN, DÜNDAR AKTAŞ
 • 10582 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL ETÜT MERKEZLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLİ DEĞİŞKENLER
  AYŞEGÜL DEDE, AHMET TEKBIYIK, KADER BİRİNCİ KONUR
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ÖMER KARAMAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM YÖNETİMİ)

 • 9567 - Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi
  SİBEL ÖZTÜRK, HÜLYA KASAPOĞLU, İLHAN ÖZTÜRK
 • 9852 - Teachers’ Perceptions on Guidance Roles of Education Inspectors
  SEYİTHAN DEMİRDAG
 • 9976 - 4587 SAYILI İŞ KANUNU’ NUN, 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU’ NUN ve 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU’ NUN EĞİTİM HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ
  ŞAZİYE KAHRAMAN, MURAT GÜRKAN GÜLCAN
 • 10365 - İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri
  MELEK ŞENER PARS, CEVAT ELMA
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ÖZKAN ÇİKRIKÇİ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 9801 - Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Özyeterlikleri, Denetim Odakları İle Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine
  YÜCEL KILIÇ, SÜMEYYE KOÇ
 • 10198 - ANNELERİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARINA İLİŞKİN CİNSİYET ROLÜ KİMLİĞİ GELİŞİMİNE DAİR GÖRÜŞLERİ
  MEVA DEMİR, FERİDUN KAYA, GÜLŞEN KOÇAK
 • 10479 - Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Zekâ ile Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  YÜKSEL EROĞLU, FERİDUN KAYA, MEHMET ALİ PADIR
 • 10774 - SURİYELİ İLKOKUL DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN VE TÜRK İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGILARININ ÇOCUK RESİMLERİ YOLUYLA KARŞILAŞTIRILMASI
  YAVUZ TOPKAYA, KEREM COŞKUN, CİHAN KARA, MERAL COŞKUN
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. HATİCE BEKİR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ)

 • 10293 - ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  HATİCE BEKİR, SIDIKA BAŞBUĞA, REMZİ AYDIN
 • 10544 - BARIŞ EĞİTİMİ KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE MİLLİ İRADE BİLİNCİNİN İNŞASINDA ÇOCUK TERBİYESİNİN ÖNEMİ
  ZEYNEP ÇETİN
 • 10671 - KORUMA ALTINDAKİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN BAKIM ELEMANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
  NESLİHAN AVCI, MÜGE KUNT, BERRİN SOMER ÖLMEZ, PELİN PEKİNCE
 • 12070 - 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN YAŞLARINA , CİNSİYETLERİNE VE KARDEŞ SAYILARINA GÖRE ÇABUKLUK YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ
  OSMAN ALBAYRAK, İBRAHİM YAHŞİ, AHMET DUYSAK, CENGİZ BAYRAKTAR, HÜSEYİN TOLU, SEYİTHAN ALTAŞ
12 Mayıs 2017, Cuma

10:15 - 11:15

12 - 2. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEVDA TÜRKİŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 10655 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN MODELLEME KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN PROJE SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİMİ
  HAKAN ŞEVKİ AYVACI, MUSTAFA ÜREY, GÜRHAN BEBEK, SİNAN BÜLBÜL, DİLEK ÖZBEK, AYŞE DURMUŞ
 • 12256 - Ortaokul Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzunun Hazırlanması: “Canlılar ve Hayat” Öğrenme Alanı Örneği*
  SİBEL ER NAS, TÜLAY ŞENEL ÇORUHLU, MUAMMER ÇALIK, CEVRİYE ERGÜL, ZEYNEP TATLI, MURAT PEHLEVAN
 • 12258 - “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Dersinden Yansımalar: Bir Özel Durum Çalışması
  TÜLAY ŞENEL ÇORUHLU
 • 12260 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN KÜRESEL ISINMA KAVRAMI
  SİBEL ER NAS
 • 12263 - Writing Dersinde Bulut Bilişim Uygulaması ve Yansımaları
  ZEYNEP TATLI, ALİ ŞÜKRÜ ÖZBAY, ESRA GÜNDOĞDU
12 Mayıs 2017, Cuma

11:15 - 11:30

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. EROL TAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9703 - Ortaokul Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramsal Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  MURAT AYDIN, ALİ KIZMAZ
 • 9969 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
  MURAT AYDIN, HACİ ALİ AYGÜN
 • 10503 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Girişimci Özellikleri: Öz Değerlendirme
  İSA DEVECİ
 • 10506 - 2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı ile 2017 Yılı Taslak Fen Bilimleri Öğretim Programının Karşılaştırılması
  İSA DEVECİ
 • 10645 - Klasik ve Bilgisayar Destekli Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğinin Öğrencilerin Bilişsel Yüklerine Etkileri
  SİBEL BAŞOĞLU, EROL TAŞ, ERDEM KAYA
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. İLKER AYDIN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9756 - TÜRKÇE DERSİNİ SEVDİREN NEDENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  YILDIZ YENEN AVCI
 • 10485 - İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF TÜRKÇE ÖĞRENCİ DERS KİTABININ YAZIM KURALLARI, NOKTALAMA İŞARETLERİ VE DİL BİLGİSİNİN BAZI KONULARI AÇISINDAN İRDELENMESİ
  YASİN GÖKBULUT, MESUT ESMEK
 • 10536 - Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: B1 Seviyesi Örneği
  TALHA GÖKTENTÜRK, EMRE YAZICI
 • 10739 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ VE YABANCI DİL DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ
  BİRCAN EYÜP, YAĞMUR YAYLA
 • 10781 - Türkçe Öğretmen Adaylarının Dinledikleri Metinden Hareketle Ders Planı Hazırlama Becerileri
  İSA YILMAZ
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MUSTAFA DOĞAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9800 - ÖĞRENME NESNELERİNİN (SAMAP) MATEMATİKSEL KAVRAMLARI OLUŞTURMAYA ETKİSİ
  MUSTAFA DOĞAN, EROL KARAKIRIK
 • 9811 - PROBLEM GENİŞLETME ETKİNLİKLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARISINA ETKİSİ
  SEYFİ ALAN, GÖKHAN ÖZSOY
 • 10434 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ZEKA PROFİLLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  FURKAN ÖZDEMİR, ABDULLAH KAPLAN
 • 10569 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİNE YÖNELİK ALAN BİLGİSİNİN İNCELENMESİ
  TUĞRUL KAR, ALİ SABRİ İPEK, ERCAN ÖZDEMİR
 • 11191 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Derslerine Yönelik Algıları
  SEZGİN BİLGEN
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. FATİH YAZICI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 10209 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrencilere Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi
  FATMA ÜNAL, ÇAĞRINUR SAĞ
 • 10380 - SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMININ TARİH KONULARINDA GÖRSEL MATERYALLER AKTİF OLARAK NASIL KULLANILABİLİR
  KAMURAN ÖZDEMİR
 • 10535 - 2017 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  FATİH VEYİS, BAHADIR GÜCÜYETER
 • 10793 - İlkokul Seviyesinde Sözlü Tarih Yönteminin Etkililiği
  GÖKHAN MERT, FATİH YAZICI
 • 10801 - Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularında Film Kullanımının Empati Becerisi Üzerindeki Etkisi
  AYŞE İDİZ, FATİH YAZICI
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SANEM UÇA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 9648 - Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  SILA DOĞMAZ, HALİL ÖZTÜRK, FİLİZ KARADAĞ
 • 9787 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİ
  HALİL ÖZTÜRK, SILA DOĞMAZ, FİLİZ KARADAĞ
 • 10667 - OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
  SERTAN TALAS
 • 11106 - Novice English Teachers’ Initial Years of Teaching: A Qualitative Case Study
  MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU, ZEYNEP ÖZTÜRK DUMAN
 • 11108 - Medical Doctors’ Views and Suggestions for an EMP course
  MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU, RAŞİDE DAĞ AKBAŞ, ZEYNEP ÖZTÜRK DUMAN
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ENVER YOLCU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 10324 - Topluma Hizmet Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerileri ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi
  MURAT ÇETİNKAYA
 • 10752 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİK SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK İMGELEMLERİ
  MEHMET BAHAR, YEŞİM YENER, NACİYE SOMUNCU DEMİR
 • 10862 - Eğitim fakültesi öğrencilerinin ve formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik metaforları
  MURAT AKDAĞ, AYŞEN DÜLGER, CANSU YAZOĞLU
 • 11295 - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  SEZGİN BİLGEN, ZEHRA BİLGEN
 • 12448 - Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  ENVER YOLCU, LEVENT ÇETİNKAYA
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. HATİCE BEKİR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 10298 - Awareness about Sustainability in the context of Nutrition in Early Childhood
  NUR ALAÇAM, ELVAN SAHİN
 • 10429 - Okul Öncesi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Erkek Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Endişelerinin İncelenmesi
  SEVDA YILMAZ ÜNAL, ÜMİT DENİZ, MAHMUT ÜNAL
 • 10520 - Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejilerini Yararlı Bulma Durumlarının İncelenmesi
  EMEL DURMAZ, FATMA ÇAĞLAYAN DİNÇER, KAAN ZÜLFİKAR DENİZ
 • 10605 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TUTUMLARI
  HATİCE BEKİR, HANDE ŞAHİN, REMZİ AYDIN, NİLÜFER ÖZKURT, RAHİME ECE YÜCEKAN
 • 10732 - Öğretmene Göre Kalite Nedir? Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Öğretmen Kalitesi ile İlgili Görüşleri Üzerine Özel Durum Çalışması
  YASİN ÖZTÜRK, ZELİHA ÖZER, MERAL BESKEN ERGİSİ, MERVE GANGAL
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. GÜLAY EKİCİ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 9739 - Öğretmen Adaylarının Zihin Alışkanlıklarının Analizi: Fen Alanı Branşlarından bir Örnek
  GÜLAY EKİCİ, HASAN AKDENİZ
 • 10336 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  MURAT TUNCER, FERDİ BAHADIR
 • 10621 - Bilgi Okuryazarlık Öz-yeterliğinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi
  MURAT TUNCER, MELİH DİKMEN
 • 10624 - Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
  MURAT TUNCER, MELİH DİKMEN
 • 10684 - İlkokul taslak öğretim programlarının, sosyal ve bilişsel beceriler ile duyuşsal özellikler kazandırması yönünden incelenmesi
  İBRAHİM KARAGÖL, OKTAY CEM ADIGÜZEL
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. LALE CERRAH ÖZSEVGEÇ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM YÖNETİMİ)

 • 9897 - YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN ÜNİVERSİTE KİMLİĞİ VE İTİBAR STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  FATMANUR ÖZEN
 • 10222 - Reflective models in teacher supervision introduced by Education 4.0: The teacher in the mirror
  SÜLEYMAN DAVUT GÖKER
 • 10407 - Eğitimde Etik: Doküman Analizine Dayalı Bir Değerlendirme
  CEVAT ELMA, EDA BÜTÜN KAR, YUSUF ÖZDEMİR
 • 10676 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  NECATİ YANOĞLU, LALE CERRAH ÖZSEVGEÇ, CANER ÖZDEMİR
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HAYRİYE GÜL KURUYER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(İLKÖĞRETİM)

 • 9727 - İlkokul Öğrencilerinin Okul Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi
  GÜLAY EKİCİ, HAVVA ILGIN BİLİCİ
 • 10586 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM, OKUMA VE YAZMA GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYGULAMALARI
  YUSUF ERGEN, CEVAT ELMA
 • 10741 - İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PENCERESİNDEN OKUL NASIL OLMALIDIR?
  ELİF DURKAN, TEMEL TOPAL
 • 11036 - Ortaokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere Bağlılıkları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  ADNAN TAŞGIN, REMZİ Y. KINCAL
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. CENGİZ ŞAHİN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YÜKSEKÖĞRETİM)

 • 9631 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN ALGILARI
  FİLİZ ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
 • 9724 - Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları, Öz-Yeterlik İnançları ve Öğrenciyi Tanıma Düzeyleri*
  CENGİZ ŞAHİN, NESLİHAN BOLAT, SÜHEYLA ŞAHİN
 • 10475 - Türkiye'de Yükseköğrenimlerini Sürdürmekte Olan Uluslararası Öğrencilerin Yabancılaşma Süreçlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  GÜRBÜZ OCAK, BURAK OLUR
 • 10584 - Öğretmenler için Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Tutum ve Niyet Ölçeği’nin Uyarlanması Çalışması
  PINAR KARAMAN, ÇAVUŞ ŞAHİN
 • 10805 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE ÖFKE İFADE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  ÖZGÜR DEMİRCİ SEYREK, MELEK KALKAN
12 Mayıs 2017, Cuma

11:30 - 12:30

12 - 3. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. İKRAMETTİN DAŞDEMİR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9587 - UZAY- ZAMAN KAVRAMI HAKKINDA BİR TEST GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
  İKRAMETTİN DAŞDEMİR, CENGİZHAN ABAY
 • 9732 - YARATICI DRAMA DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ISI VE SICAKLIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLEMESİNE VE KALICILIĞA YÖNELİK ETKİSİ
  HACI MEHMET YEŞİLTAŞ, EROL TAŞ, CENGİZ ÖZYÜREK, EVŞEN AYMEN PEKER
 • 10701 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL MODELLERİN MODELLEME SÜRECİ İÇERİSİNDE İNCELENMESİ: KİL ETKİNLİĞİ
  HAKAN ŞEVKİ AYVACI, MUSTAFA ÜREY, GÜRHAN BEBEK, SİNAN BÜLBÜL, DİLEK ÖZBEK, AYŞE DURMUŞ
 • 10708 - VIEWS OF ELEMENTARY AND PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT SCIENCE
  AYHAN KARAMAN
 • 10724 - Özel Eğitim Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Etkinlikleri Öğretim Sürecinin İncelenmesi: Özel Durum Çalışması*
  SİBEL ER NAS, ŞENAY DELİMEHMET DADA, MURAT PEHLEVAN
12 Mayıs 2017, Cuma

12:30 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğle Yemeği 13:00 - 14:00 Arasıdır.

12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. CENGİZ ÖZYÜREK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 10326 - Otantik Öğrenme Ortamları ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Uygulanması
  MURAT ÇETİNKAYA
 • 10769 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON BECERİLERİNİN FARKLI OYUNLARI OYNAMALARIYLA İLİŞKİSİ
  AHMET TEKBIYIK, NECİP FAZIL ALPEREN
 • 10796 - Sınıf Öğretmen Adaylarının Gözünden Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I Dersi
  AYŞE AYTAR, SEHER YARAR KAPTAN
 • 11142 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web Pedagojik Alan Bilgisi Öz-yeterliklerinin İncelenmesi
  ABDULLAH BALCI, BÜLENT AYDOĞDU
 • 11151 - Üniversite Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeyinin Belirlenmesi
  ABDULLAH BALCI, BÜLENT AYDOĞDU
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. KEZİBAN TEKŞAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9580 - HACI YILMAZ YILMAZ ORTAOKULU VE TAHNAL ORTAOKULU ÖRNEĞİNDE SÖZCÜKLERİN ÇAĞRIŞIMSAL ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  TUĞBA EMİRHAN
 • 9592 - 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN METİNLERİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ
  KEZİBAN TEKŞAN, NURŞEN KATIRCIOĞLU, AYŞE KARACA
 • 9604 - 2006 VE 2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ OKUMA ÖĞRENME ALANI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  AHMET BAŞKAN
 • 9623 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okumaya İlişkin Tutumları
  AHMET BAŞKAN
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. HÜLYA GÜR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM TEKNOLOJİSİ)

 • 10200 - Dijital Öykü Panosunun Öğrenme Ortamında Kullanımı
  EBRU TURAN GÜNTEPE, NECLA DÖNMEZ USTA
 • 10260 - Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri İnfografiklerin Değerlendirilmesi
  EBRU TURAN GÜNTEPE, NECLA DÖNMEZ USTA
 • 10533 - EĞİTİMDE BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLJİLERİNİN GETİRDİĞİ YENİ OLANAKLAR
  ŞERMİN TAĞ KALAFATOĞLU
 • 10731 - Online ve Sınıf İçi Grupla Matematik Problemleri Çözme Sürecinde Ortaya Çıkan Söylemlerin Karşılaştırılması
  SALİH BİRİŞÇİ, HASAN KARAL
 • 10943 - MATEMATİK DERSİ ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİNİN TUTUMLARINA ETKİSİ
  HÜLYA GÜR
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 10208 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  FATMA ÜNAL, CANSU AKDENİZ
 • 10210 - 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  FATMA ÜNAL, SEDA CAMCI
 • 10528 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Algısı
  KAYA YILMAZ, YAKUP AYAYDIN
 • 10767 - Lise Öğrencilerinin Yerel Tarih ve Tarihsel Mekanlara İlişkin Algıları
  MUSTAFA TOKSOY, FATİH YAZICI
 • 11156 - SPOR SAKATLIKLARININ ÖNLENMESİNDE ANTRENÖRÜN ROLÜ
  HASAN ABANOZ
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TALİP ÖZTÜRK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 10312 - İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARDA YAŞAMIN İLK YILLARI: ÖNEMİ VE ÖNERİLER
  NAGİHAN BAŞ, ZERRİN TURAN
 • 10604 - ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE EBRU YAPMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE VİDEO MODELLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
  MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN, FUNDA ULUGÖL
 • 10606 - ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVME DURUMLARI İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEKİ MOTİVASYONLARINI YORDAMA GÜCÜ
  ERDOĞAN ÖZTÜRK, MELEK BABA ÖZTÜRK
 • 10607 - Çoklu Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Annelerin Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi
  MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN, MİHRİBAN SÖNMEZ
 • 10640 - ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETİMİ KONUSUNDA YAPTIKLARI ÇALIŞMALARIN BELİRLENMESİ
  MURAT VURAL, SERPİL ALPTEKİN, HAKAN METİN
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HAYAL YAVUZ MUMCU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9736 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BAĞLAMINDA MUHAKEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  HAYAL YAVUZ MUMCU, TOLGA AKTÜRK
 • 10714 - EXAMINING PROSPECTIVE TEACHERS’ PCK ON OPERATIONS WITH FRACTIONS
  DERYA ÇELİK, MUSTAFA GÜLER
 • 10748 - Öğretmen Adaylarının Matematik Hakkındaki İnançları ve Deneyimledikleri Öğrenme Fırsatları Arasındaki ilişkilerin İncelenmesi
  DERYA ÇELİK, MUSTAFA GÜLER, ZEYNEP MEDİNE ÖZMEN, SERHAT AYDIN, KADİR GÜRSOY, DUYGU TAŞKIN
 • 10757 - 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANINDA ÇOKLU TEMSİLLER ARASINDAKİ GEÇİŞ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  MERAL CANSIZ AKTAŞ, EMİNE TUĞRUL ÖZDEMİR
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. NALAN ARABACI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 9695 - BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLILIĞININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLE İLGİLİ TÜRKİYEDE VE YURTDIŞINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
  ENVER SARI, NESLİHAN AKSEL
 • 10352 - RESİM ARACILIĞI İLE ÇOCUKTA KEŞFEDİLEN HAYAL DÜNYASI
  MELEK MERYEM CERRAHOĞLU
 • 10511 - OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFORİK ÇALIŞMA
  YASEMİN ABALI ÖZTÜRK, ÇAVUŞ ŞAHİN
 • 10876 - Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Açık Alan (Bahçe) Etkinlikleri İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi ve Örnek Bir Bahçe Düzenleme Çalışması
  NALAN ARABACI, ŞENEL ÇITAK
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MESUT TEKŞAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ)

 • 9588 - Türkiye’de müzik eğitimi sürecinde Milli İrade bilinci kazanımında Köy Enstitülerinin yeri ve önemi
  VAROL ÇİÇEK
 • 9719 - Türkiye' de izlenmekte olan dizilerin ortaokul öğrencilerinin resimlerine yansımaları üzerine bir araştırma
  MEHMET ÖNAL, ORHAN TAŞKESEN, GULNAZ ZHAKANOVA
 • 10070 - Ortaokul Müzik Derslerinde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri
  YUSUF ÇETİNKAYA
 • 10630 - DİDEM MADAK'IN TÜRK ŞİİRİNDEKİ YERİ
  MESUT TEKŞAN, CANAN DEMİR
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. AHMET HAKTAN SİVRİKAYA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 10328 - Üniversitede seçmeli beden eğitimi ve spor dersine ek olarak yapılan pilates eğitiminin kadın öğrencilerin esneklik ve vücut kompozisyonu üzerine etkileri
  HASAN SÖZEN, ÖZGÜR DİNÇER, ERDAL ARI, BURKAY CEVAHİRCİOĞLU, SERA AKDİ
 • 10368 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik Bölümü Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyi ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  AHMET HAKTAN SİVRİKAYA, CEREN NUR TEMİZ
 • 10388 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE DÖNÜT KULLANIMININ ÖĞRENCİ BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
  MURAT KANGALGİL
 • 10777 - KUVVET ANTRENMANININ TENİS UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  ALİ COŞKUN, ORHAN AKGÜL
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. CENGİZ ŞAHİN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(İLKÖĞRETİM)

 • 9723 - Yetiştirme Kursuna Devam Eden ve Etmeyen Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Ders Başarısının Okul Tükenmişliği ile İlişkisi*
  CENGİZ ŞAHİN, KİTABİYE GÜL
 • 10236 - Sosyal Bağlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi
  DENİZ GÖKÇE ERBİL, AYFER KOCABAŞ
 • 10333 - Sınıf Öğretmenlerinin Tersine Çevrilmiş Sınıf ve İşbirlikli Öğrenme Hakkındaki Görüşleri
  DENİZ GÖKÇE ERBİL, AYFER KOCABAŞ
 • 10709 - Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
  İSMAİL SARİKAYA, MUSTAFA ÖZGÖL, MESUT ÖZTÜRK
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEHER BAYAT - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YÜKSEKÖĞRETİM)

 • 9728 - Cumhuriyetin İlk Yıllarında Taşrada Eğitim ve Öğretim: Ordu İli Örneği
  ŞEYMA NUR ÖZCAN
 • 9997 - Uluslararası Öğrencilerin Kültürlerarası Etkililikleri ve Kendini Ayarlama Becerileri Üzerine Bir Alanyazın Taraması
  AHSEN AVCILAR, ENES GÖK
 • 10000 - Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi ile İlgili Son 10 Yılda Hazırlanan Raporlardaki Araştırma ve Politika Önerilerinin Değerlendirilmesi
  HASAN AVCI, ENES GÖK
 • 10649 - Üniversite Öğrencilerinin Farabi Değişim Programına Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma
  CEYHUN AKYOL
12 Mayıs 2017, Cuma

14:00 - 15:00

12 - 4. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ELİF ÇİL - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9597 - Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  MURAT AYDIN, HACİ ALİ AYGÜN
 • 9663 - Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Temel Astronomi Bilgi Düzeyi Testinin Geliştirme Çalışması
  FİLİZ DEMİRCİ, CENGİZ ÖZYÜREK
 • 9717 - EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM-KİMYA ENDÜSTRİSİ KONULARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ SAĞLANMIŞ TEST GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  ÖZGE YÜKSEL, CENGİZ ÖZYÜREK
 • 10042 - MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN ÇOCUKLARININ (11-13 Yaş) FEN BİLİMLERİ DERSİ TUTUMLARI (UZUNİSA ÖRNEĞİ)
  BELGİN DEDE, ELİF ÇİL, ÖMER DEDE
12 Mayıs 2017, Cuma

15:00 - 15:15

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEVDA TÜRKİŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 10447 - Assessing Preservice Science Teachers’ Views about Scientific Inquiry by Using Views about Scientific Inquiry (VASI) Questionnaire
  SEDA ÇAVUŞ GÜNGÖREN, ELİF ÖZTÜRK
 • 10681 - İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ KAVRAMINI GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLME DURUMLARI
  ELİF KARAL, KADER BİRİNCİ KONUR, SEVİM AYAS KÖROĞLU
 • 10780 - Farklı Seviyelerdeki Kuvvet ve Hareket Konusunun İç Didaktiksel Dönüşüm Teorisine Göre İncelenmesi
  MUSTAFA ERGUN, MUSTAFA NECATİ UZUNER
 • 10823 - Hangi Deney Türü, Hangi Laboratuvar Yaklaşımı, Nasıl Bir Laboratuvar? Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Tercihleri
  AYŞE AYTAR
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. İLKER AYDIN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9746 - Öğretmen Adaylarının Türkçeyi Bilinçli Kullanma Düzeyleri
  HATİCE ALTUNKAYA, ERCAN DENİZ
 • 10343 - TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TİŞÖRT YAZILARINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
  VAFA SAVAŞKAN
 • 10534 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ
  FARUK POLATCAN, İSMAİL ÇOBAN
 • 11965 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANIM DURUMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  SEDA YILMAZ, FİLİZ ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. HÜLYA GÜR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM TEKNOLOJİSİ)

 • 10580 - ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ TARTIŞMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİ
  ÖZLEM BAYDAŞ, FUNDA HASANÇEBİ, SELCAN KİLİS
 • 10660 - Teknoloji Entegrasyon Matrisi’nin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
  HASAN TENKOĞLU, RECEP ÇAKIR
 • 10761 - Eğitim Bilişim Ağına (EBA) İlişkin Öğretmen Görüşleri
  RABİA SARICA
 • 10944 - TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATERYALLERİ YETERLİKLERİNİ YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
  HÜLYA GÜR
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. İSMAİL YAMAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YABANCI DİLLER EĞİTİMİ)

 • 9021 - THE ROLE OF CULTURE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
  İSMAİL YAMAN
 • 9026 - CONSTRUCTIVISM AND ITS CONTRIBUTIONS TO THE CURRENT ENGLISH LANGUAGE TEACHING PRACTICES
  İSMAİL YAMAN
 • 9540 - Turning Habits into Benefits: Employing Social Media Tools in English as a Foreign Language (EFL) Classes
  EMRAH EKMEKÇİ
 • 9557 - PROBLEM SOLVING STRATEGIES in EFL CLASSROOMS
  DİLEK ÇAKICI
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MAHMUT AÇAK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 10276 - Karşılıklı Taklit Eğitimi'nin Taklit Edildiğinin Farkına Varma Davranışları Üzerindeki Etkililiği
  GÖKHAN TÖRET, EMİNE RÜYA ÖZMEN
 • 10305 - ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE ERİŞEBİLİRLİK (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  MAHMUT AÇAK, SERKAN DÜZ, RAMAZAN BAYER
 • 10313 - Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Öğretim Programı Farklılaştırması: ÜYEP Örneği
  GÜLŞAH AVCI
 • 10562 - Paylaşılan Okuma ve Hikaye Anlatma Etkinliklerinin Okulöncesinde İşitme Kayıplı Çocuklara Uygulanması
  ASLI GEREK, HALİSE PELİN KARASU, ÜMİT GİRGİN
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MUSTAFA YUNUS ERYAMAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM)

 • 9491 - BİLGİ TOPLUMU PERSPEKTİFİNDE MESLEKİ EĞİTİM İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE ÖZELİNDE İNCELENMESİ
  İLHAN ATİK
 • 9537 - EĞİTİM İLE EKONOMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE ÖZELİNDE İNCELENMESİ
  İLHAN ATİK
 • 9850 - Improvement of Production and Management Processes in Dairy-Cheese Sector and Dairy waste Management With innovative teaching and learning materials
  KEMAL ÇELİK, HARUN BAYTEKIN, MUSTAFA YUNUS ERYAMAN
 • 9851 - Increased opportunities for professional development in Apitherapy sector with innovative teaching and learning materials
  KEMAL ÇELİK, HARUN BAYTEKIN, MUSTAFA YUNUS ERYAMAN
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TALİP ÖZTÜRK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÇEVRE EĞİTİMİ)

 • 9494 - EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ ÇEVRE ETİĞİ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
  DERYA SÖNMEZ
 • 10499 - Turkish Middle School Students’ Level of Attitude on the Vital Threat of Their Future: Climate Change
  SAVAŞ GÜNGÖREN, GAYE TEKSÖZ, ELVAN SAHİN
 • 10810 - TARIMDA Z KUŞAĞI 2 : BİR TÜBİTAK 4004 PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ
  NACİYE SOMUNCU DEMİR, GÜLHAN ATAGÜN, NUR KOBAL BEKAR, REYHAN KARAYEL, DEMET ÇELİK ERTEKİN, ŞENAY MURAT DOĞRU
 • 10912 - 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KÖYCEĞİZ ATIK SU ARITMA TESİSİ
  CÜNEYD ÇELİK, GÜLİZ AYDIN
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEVİL BÜYÜKALAN FİLİZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ)

 • 9848 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN BAŞLAYARAK 12. SINIFA KADAR, ÖĞRENCİLERİN MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GEÇMİŞLERİNİN İNCELENMESİ
  SEVİL BÜYÜKALAN FİLİZ, HURİ ALTINDAŞ
 • 10071 - Makamsal Özellikteki Piyano Eserlerinin Öğretimine İlişkin Piyano Eğitimcilerinin Görüşleri
  YUSUF ÇETİNKAYA
 • 10378 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  ÖZLEM KUM, ARZU SÖNMEZ
 • 10740 - TÜRK TİYATROSU’NDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE KATILIMCI DEMOKRASİNİN TEMSİLİ: KARAGÖZ
  VAHDET YASİN AKYÜZ
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ÖMER FARUK SÖNMEZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9675 - MEKÂNSAL TEKNOLOJİLER ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  MUSTAFA CİN, YAVUZ AKBAŞ, SALİHA TOROS
 • 10381 - SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE UYGULANABİLECEK OYUNLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  KAMURAN ÖZDEMİR
 • 10395 - ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VAKIFLARLA İLGİLİ İMGESEL ALGILARI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  ÖMER FARUK SÖNMEZ, MEHMET SEVİM, MEHMET TATAN
 • 10501 - MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI’NIN ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM MATERYALLERİYLE ÖĞRETİMİNİN TÜRK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK TUTUMA VE BAŞARIYA ETKİSİ*
  FATİH VEYİS, HALİT DURSUNOĞLU
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. YÜCEL ÖKSÜZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(İLKÖĞRETİM)

 • 9726 - İlkokul Öğrencilerinin “Okul” Kavramıyla İlgili Düşüncelerinin Analizi: Nitel Bir Araştırma Örneği
  GÜLAY EKİCİ, HAVVA ILGIN BİLİCİ
 • 10879 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ
  YILMAZ GEÇİT, SEBAHAT ÇORAPÇI, SİNAN ŞAHİN
 • 11795 - YARATICI DRAMA İLE CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
  AYŞENUR BÜLBÜL, AHMET OSMAN ÇANKAL, AYŞEGÜL OĞUZ NAMDAR
 • 12068 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL ZİYARETİ YAPMALARININ ONLARIN BU OKULARA YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  OSMAN ALBAYRAK, İBRAHİM YAHŞİ, HÜSEYİN TOLU, ABDULLAH TÜRKMEN, CENGİZ BAYRAKTAR, AHMET DUYSAK
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TUĞRUL ÖZCAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YÜKSEKÖĞRETİM)

 • 10323 - DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ
  SENEM GÜRKAN
 • 10441 - The Examination of Conflictual Issues between American Higher Education Institutions and Faculty Regarding Academic Freedom and Tenure
  FATİH KOCA, PAKİZE URFALI DADANDI, ESRA KOCA
 • 10561 - Yüksek okulda interaktif yöntemlerle öğretmen eğitimi problemi
  LAZİFA QASİMOVA, LEYLA HƏSƏNOVA
 • 10573 - Gençlerde bakış açısının oluşmasında öğretmenlerin rolü
  FERİDE ALLAHVERDİYEVA, MEHPARE KULİYEVA, AFET BAYRAMOVA
12 Mayıs 2017, Cuma

15:15 - 16:15

12 - 5. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. İKRAMETTİN DAŞDEMİR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9686 - ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİKLERİ LİSE TÜRLERİNE GÖRE MEZUN OLDUKLARI ORTAOKULLARIN ETKİSİ
  SEDANUR TOMBUL, EROL TAŞ
 • 9714 - BİLEŞKE KUVVET KONUSUNA YÖNELİK EĞİTSEL OYUNLARIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ
  FEYZA NUR YILMAZ, EROL TAŞ
 • 9725 - ORTAOKUL 5. SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNE YÖNELİK MODELLEMEYE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  TUĞBA ÇELİK, EROL TAŞ
 • 10307 - ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN DÜZTABANLIK ORANLARININ TESPİTİNİ YAPARAK BU DURUMUN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ(MALATYA İL ÖRNEĞİ)
  MEHMET FATİH KORKMAZ, MAHMUT AÇAK, RAMAZAN BAYER
12 Mayıs 2017, Cuma

16:15 - 16:30

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ERGUN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9674 - Ortaokul Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  MURAT AYDIN, ALAATTİN BAHŞİ
 • 10493 - 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesindeki Kazanımların Çoktan Seçmeli Ve Açık Uçlu Sorularla Didaktiksel Dönüşüm Teorisine Göre Değerlendirilmesi
  MUSTAFA ERGUN, SELDA BAHADIR
 • 10497 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GÜNLÜK HAYAT DURUMLARINI FEN KAVRAMLARI İLE İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ
  KADER BİRİNCİ KONUR, AYŞEGÜL DEDE
 • 10543 - Ortaokul, Lise ve Üniversite Ders Kitaplarındaki Periyodik Sistem Konusunun Dış Didaktiksel Dönüşüm Teorisine Göre İncelenmesi
  MUSTAFA ERGUN, GAMZE KAYA
 • 10783 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LABORATUVAR KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA İNCELENMESİ
  MELTEM DURAN, OĞUZ ÖZDEMİR
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. İLKER AYDIN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 10215 - EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN ÇÖZÜMLEYİCİ PUANLAMA YÖNERGESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  İLKER AYDIN, AYŞE KARACA, NURŞEN KATIRCIOĞLU, ALİ DİZMAN, ZEKİ CAN
 • 10637 - PİKOLO İLE FELSEFE ÖĞRENİYORUM SERİSİNİN EĞİTSEL İLETİLER EVRENİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  TALAT AYTAN
 • 10665 - 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Psikolojik Değerler Bağlamında İncelenmesi
  PAKİZE URFALI DADANDI, FATİH KOCA, İBRAHİM DADANDI
 • 10720 - TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  ELİF AKTAŞ, BORA BAYRAM
 • 10782 - ÖĞRENCİLERİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  SERAP UZUNER YURT
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. YÜCEL ÖKSÜZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PSİKOLOJİSİ)

 • 9619 - Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğrenimine Yönelik Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  MUSTAFA ÖZGÖL, MESUT ÖZTÜRK, YAŞAR AKKAN
 • 10346 - LİSE ÖĞRENCİLERİNDE UTANGAÇLIK VE PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DOYUMU
  ALİ ERYILMAZ, FATMA ALTINSOY
 • 10686 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUMLARINDA ETİK MUHAKEME YETENEKLERİ İLE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ROLÜ
  YÜCEL ÖKSÜZ, MELEK BABA ÖZTÜRK, AYYÜCE ÖKSÜZ
 • 10694 - Self-Actualization in Hanif Kureishi’s Gabriel’s Gift
  AYLA OĞUZ
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. DİLEK ÇAKICI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YABANCI DİLLER EĞİTİMİ)

 • 8944 - How can the science of happiness help us to make better courses?
  ÖZLEM YAĞCIOĞLU
 • 8985 - The Role of The MainCourse Lessons in EFL Classes
  ÖZLEM YAĞCIOĞLU
 • 9556 - LEARNER-CENTERED PARADIGMS in EFL SETTINGS
  DİLEK ÇAKICI
 • 9734 - An Evaluation of English Language Teaching Programmes in Turkey in the context of 21st Century Skills and Turkish Qualifications Framework
  EMRAH EKMEKÇİ
 • 10525 - YABANCI DİL ÖĞRENME YILMAZLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
  BİRCAN EYÜP, FATMA ALTUN, HİKMET YAZICI, CANSU TOSUN
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : ADEM BELDAĞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(DEĞERLER VE SEVGİ EĞİTİMİ)

 • 9753 - ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI
  MERAL İLGÜN, ÖZCAN ELZEM ŞENGÜL, ÖZLEM TALİP
 • 10189 - İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HOŞGÖRÜ TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  SEHER YARAR KAPTAN, BEKİR BULUÇ
 • 10193 - SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HOŞGÖRÜ DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  SEHER YARAR KAPTAN
 • 10507 - TEMEL EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ
  ADEM BELDAĞ
 • 10878 - Üniversite öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin değerler eğitimi açısından değerlendirilmesi
  İLHAN TURAN, AHMET DUYSAK, İBRAHİM HAYRİ KUĞUOĞLU
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. İLHAN ATİK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM)

 • 9528 - ÜLKEMİZDE GENÇ İSTİHDAMINDA MESLEKİ EĞİTİM KONUSUNUN PISA SONUÇLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
  İLHAN ATİK
 • 10379 - MESLEK YÜKSEKOKULLARININ OTOMOTİV PROGRAMLARINDA HİBRİT ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ / HYBRID VEHICLE TECHNOLOGY IN AUTOMOTIVE PROGRAM OF VOCATIONAL SCHOOLS
  ÜMİT ZEYBEK
 • 10546 - Öğrenci ve Öğretim Elemanları Görüşlerine Göre Mesleki Teknik Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Sinop Üniversitesi Örneği
  ZEYNEP UĞURLU
 • 10566 - Turizm Eğitimi Konulu Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
  CEYHUN AKYOL
 • 11003 - YAPI DENETİMİ PROGRAMI ÖZELİNDE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN EĞİTİMİN İŞ DÜNYASINA KATKILARININ İNCELENMESİ
  RUKİYE TUĞLA
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. SALİH ZEKİ GENÇ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ)

 • 9524 - YAŞAR KEMAL’İN ÜTOPYA ROMANLARINDA DEMOKRASİ VE EMPATİ KÜLTÜRÜ
  FETHİ DEMİR
 • 9738 - ORTAOKUL SEVİYESİNDEKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EVRENSEL DEĞERLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  BURCU ÇELENK, YELİZ YILMAZ MİROĞLU, MUHAMMED MİDİLLİ, UFUK ÖZCAN
 • 9783 - ÇOCUK HAKLARI KOMİTELERİNİN DURUMU
  DAVUT ELMACI
 • 10592 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEMOKRASİ KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
  HASAN HÜSEYİN AKSU, HAVVA HİLAL PUL, TEMEL TOPAL
 • 11043 - ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE DEMOKRATİK TUTUM SERGİLEME DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  AHMET ONUR ÇOBANOĞLU, SALİH ZEKİ GENÇ
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MELTEM DÜZBASTILAR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ)

 • 9755 - Eğitim Müziğinde Kullanılan Şarkıların Eşliklenmesi
  SERCAN ÖZKELEŞ
 • 10514 - BLOK FLÜT ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL OYUN YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  CANSU BAYRAM, BURCU BAŞER
 • 10597 - HIZ TERİMLERİNİN KULAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE ÖĞRETİLMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  MELTEM DÜZBASTILAR, MELAY ERYALÇIN
 • 10599 - KEMAN EĞİTİMİNDE RİTİM ÇALIŞMALARINDA BELLEK DESTEKLEYİ YÖNTEMİN ETKİSİNİN
  MELTEM DÜZBASTILAR, MELAY ERYALÇIN
 • 10657 - Müzik Eğitiminde Anlık Besteleme Yoluyla Doğaçlama Yapılmasına İlişkin Yaklaşımlar
  SERCAN ÖZKELEŞ
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ERDOĞAN TOZOĞLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9710 - SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ENGELLİ BİREYLERİN ALGILADIKLARI AKRAN DESTEĞİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  ÖNER GÜLBAHÇE, BÜLENT TATLISU, ERDOĞAN TOZOĞLU, GÖKHAN BAYRAKTAR, A. VAHİT DOĞAR
 • 10291 - AN ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE GERMEN AND TURKISH FOOTBALL FAN-NGO’S IN TERMS OF PUBLIC SECURITY (COLOGNE – DOMPLATZ AND ISTANBUL - GEZİ PARK EPISODES)
  NECATİ CERRAHOĞLU
 • 10393 - DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ ERGENLERDE, SPORUN MENTAL İYİ OLUŞ VE POZİTİFLİK DÜZEYİNE ETKİSİ
  MURAT KANGALGİL, YAKUP BAKIR
 • 10970 - SPOR LİSESİ VE NORMAL LİSEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  ERCAN ZORBA, HAVVA NUR ZORBA, ALİ GÜREL GÖKSEL
 • 11157 - SPOR YARALANMALARINDA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
  HASAN ABANOZ
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. GÖKHAN ÖZSOY - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(İLKÖĞRETİM)

 • 9677 - PRESENTEEISM (İŞTE VAR OLAMAMA) VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  DİDEM ÖZTÜRK ÇİFTCİ, ERDAL MERİÇ, AYŞE MERİÇ
 • 9813 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  AYŞE SEMİHA DURMUŞ
 • 9872 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Süreci: Görsel Temsillerin Kullanımı
  GÖKHAN ÖZSOY, SANİYE NUR GÜNDÜZ
 • 10064 - Algılanan Örgütsel Etik İklimin İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Etik Dışı Davranışlarına Etkisi: Diyarbakır Merkez İlçeleri Örneği
  FATMANUR ÖZEN, ESMANUR ARSLAN HENDEKCİ
 • 10881 - İLAHİYATÇILARIN GÖZÜYLE DİN-COĞRAFYA İLİŞKİSİ
  YILMAZ GEÇİT
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. CEMALETTİN İPEK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

 • 9777 - Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejilerinin İncelenmesi
  CEREN MUTLUER, ÖZLEM OKYAY
 • 10357 - PISA 2015 SONUÇLARINA GÖRE FİNLANDİYALI, İSVEÇLİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN FEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİ AÇIKLAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
  ASİYE ŞENGÜL AVŞAR
 • 10358 - Multi-level Classification of Literacy of Individuals in the Field of Educational Sciences and Teacher Training According to PIAAC Research
  SEHER YALÇIN
 • 10359 - Multilevel Classification of PISA 2015 Research Participant Countries’ Literacy and These Classes’ Relationship with Information and Communication Technologies
  SEHER YALÇIN
 • 10792 - İllere Göre Genel Ortaöğretim ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Oranları ve İllerin YGS/LYS Sıralamaları
  CEMALETTİN İPEK
12 Mayıs 2017, Cuma

16:30 - 17:30

12 - 6. OTURUM 12. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. EROL TAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 10687 - Öz-belirleme kuramına dayalı olarak geliştirilen olumlu yönelimler modelinin bağlanma stilleri açısından incelenmesi
  ÖZKAN ÇİKRIKCİ, BAŞARAN GENÇDOĞAN
 • 10690 - Nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide sosyotelizmin aracı rolü
  ÖZKAN ÇİKRIKCİ, EVREN ERZEN
 • 10691 - Bilişsel esneklik ve hata yönelimli motivasyon becerilerinin yaşam doyumunu yordayıcı rolü
  ÖZKAN ÇİKRIKCİ
 • 10693 - Kişilik özellikleri, psikolojik ihtiyaçlar ve üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkiler
  ÖZKAN ÇİKRIKCİ, EVREN ERZEN
13 Mayıs 2017, Cumartesi
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. İKRAMETTİN DAŞDEMİR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9571 - Mesleki Eğitimin Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Cinsel Tutum ve İnançları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  EMEL BAHADIR YILMAZ, EMİNE AYDIN PEKDEMİR
 • 9605 - Ebelik son sınıf öğrencilerinin ruh sağlığı ve hastalıkları dersine yönelik görüşlerinin belirlenmesi
  EMEL BAHADIR YILMAZ, ELVAN EMİNE ATA
 • 9707 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARDAN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
  EYÜPHAN BAHADIR, MUSTAFA UZOĞLU
 • 9750 - ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME (ATBÖ) YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ FEN EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  SELVİHAN SARI, ÜMİT ŞENGÜL
 • 10512 - FEN BİLİMLERİ DERSİNDE “IŞIĞIN SOĞRULMASI” KONUSUNA YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  YUNUS PINARKAYA, GÜLİZ AYDIN, CENGİZ ÖZYÜREK
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HASAN HÜSEYİN MUTLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9507 - Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğrencileriyle Ekinlik Temelli Türkçe Eğitimi Uygulamaları
  YELİZ ÇELEN
 • 9876 - Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme
  MUSTAFA ARMUT, MUSTAFA TÜRKYILMAZ
 • 10636 - AHISKA TÜRKÜ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  SERAP UZUNER YURT
 • 11162 - Türk ve Dünya Edebiyatından Eserlerin Okunabilirlik Düzeyleri: 100 Temel Eser Örneği
  MEHMET FATİH KARACA, ŞAFAK BAYIR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TOLGA AKTÜRK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9624 - Matematik Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğrenimine Yönelik Tasarladığı Etkinliklerin İncelenmesi
  MESUT ÖZTÜRK, MUSTAFA ÖZGÖL, YAŞAR AKKAN, İSMAİL SARİKAYA
 • 9632 - Okul Öncesi Dönemde Felsefi Sorgulama Becerilerinin Gelişimi: ‘Çocuklarla Felsefe Eğitimi’
  FİLİZ KARADAĞ, VESİLE YILDIZ DEMİRTAŞ
 • 9744 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ve HAYAT DERSİ İLE İLGİLİ OLARAK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  HAYAL YAVUZ MUMCU, TOLGA AKTÜRK
 • 10601 - Ortaöğretimde İntegralin Anlatımı
  RABİL AYAZOĞLU(MASHİYEV), EBUBEKİR AKKOYUNLU
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Nihat Gürel KAHVECİ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 9594 - HALİDE EDİB'İN YEDİGÜN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADIN VE KADIN EĞİTİMİ
  MESUT TEKŞAN, HABİBE ASLAN
 • 9691 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ
  NAZİLE YILMAZ ÖZCAN
 • 9713 - Conceptions on constructivism in Social Studies classrooms: A Qualitative Study
  Nihat Gürel KAHVECİ
 • 10266 - SORGULAMAYA DAYALI TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  FATMA ÜNAL, CANSU KALÇIK
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. SALİH RAKAP - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 9656 - Fen Bilimleri Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi Kullanımının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Beceri Algıları Üzerindeki Etkileri
  SILA BALIM
 • 10406 - Temel Tepki Öğretiminin Otizmli Çocuklarda İfade Edici Dil Becerilerinin Kazanımına Etkisi
  ŞENOL DEMİRTAŞ, ÇIĞIL AYKUT
 • 10425 - Otizmli Bireylerin Öğretiminde Motivasyonu Desteklemek İçin Geliştirilen Teknikler
  ŞENOL DEMİRTAŞ, ÇIĞIL AYKUT
 • 11118 - TÜRKİYE DE ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNE YÖNELİK AİLE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK İNCELENMESİ
  M.ABDULBAKİ KARACA, HAKAN SARI
 • 11472 - ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİME DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  SALİH RAKAP, SİNAN KALKAN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEHER BAYAT - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 9666 - Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  MENEKŞE ESKİCİ, SEHER BAYAT
 • 9741 - Öğretmen Adaylarının “Üniversitedeki Dersler” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması
  GÜLAY EKİCİ, ÖZGE CEREN ÇELİK
 • 10486 - Öğretmen Eğitimi Alanındaki Bilimsel Çalışma Eğilimlerinin Eğitim Araştırmalarına Dayalı Olarak Betimlenmesi
  SANEM UÇA, EMEL BAYRAK ÖZMUTLU
 • 10496 - TÜRKİYE, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AVUSTRALYA EĞİTİM FAKÜLTELERİ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  AHMET AYKAN, ŞEFİK KARTAL
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HAYRİYE GÜL KURUYER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 9737 - MEB 0-36 ve 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programlarındaki Kazanım Ve Göstergelerin Davranışsal Öz Düzenleme Açısından İncelenmesi
  NESLİHAN AVCI, SÜMEYYA TATLI
 • 10299 - The Sine Qua Non for Making a Real Difference in Children’s Learning Outcomes: Parent Involvement
  NUR ALAÇAM, REFİKA OLGAN
 • 10618 - 6 Yaş Grubu Çocukların Duygusal Zeka Düzeyleri ile Annelerinin Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  HATİCE ÖZASLAN, GÜLÜMSER GÜLTEKİN AKDUMAN, DİCLE AKAYDIN
 • 10652 - OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK OLUŞTURULAN MOBİL UYGULAMALARIN İNCELENMESİ
  AYŞE KILIÇKAYA, ŞEYMANUR BATTAL, TURGUT USLU
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MURAT TUNCER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 9657 - SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GENEL AMAÇLARI VE TEMEL DEĞERLERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE SİNGAPUR
  CEVAT EKER, SEDAT IŞIK
 • 10480 - 2015 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ 1-4.SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN FARKINDALIĞI VE GÖRÜŞLERİ(TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
  YASİN GÖKBULUT, OSMAN ASLAN
 • 10551 - Üniversite Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bilim Alanına Göre Üst-Biliş Düşünme Becerileri Yeterliliklerinin İncelenmesi
  MELİH DİKMEN, MURAT TUNCER
 • 10756 - CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  YAFES CAN, BÜŞRA ULUHAN, ŞEFİK KARTAL
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ŞENOL SEZER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM YÖNETİMİ)

 • 9628 - İşe Bağlılık ve Adil Dünya İnancı: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  FATMA İREM DEĞERLİ, ZEHRA NESRİN BİROL
 • 9808 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE LİDER ÖĞRETMEN OLMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK BECERİLERİNİ ARTTIRMA YOLLARI
  HÜLYA KASAPOĞLU
 • 10020 - Öğretmen Değerlendirmede Yeni Bir Bakış: Değer Ekleme Modeli
  RAHMAN ÇAKIR, FATMANUR ÖZEN
 • 10738 - Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Sergiledikleri Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki
  ALPER YORULMAZ, HALİL ÇOKÇALIŞKAN, SÜLEYMAN CAN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. HATİCE ODACI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 9658 - ÖĞRETMENLERİN ÖZ-LİDERLİK BECERİLERİ İLE YAŞAM VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  ZEHRA NESRİN BİROL, ÖZGE KINIK
 • 10227 - DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN ALGILANAN STRES VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  LEVENT YAYCI, MUSTAFA ŞANAL
 • 10813 - Lise Öğrencilerinde Madde Kullanma Eğilimi: Aile Yapısı, Bağlanma Stili ve Umutsuzluğun Madde Kullanma Eğilimini Yordama Gücü
  KENAN BÜLBÜL, HATİCE ODACI
 • 12122 - PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ GELİŞİMLERİ
  FATİH CAMADAN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00 - 10:00

13 - 1. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HASAN HÜSEYİN MUTLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YABANCI DİLLER EĞİTİMİ)

 • 11139 - Tertiary Level EFL Learners` Use of Complex Prepositions in Learner English: KTUCLE versus LOCNESS
  ALİ ŞÜKRÜ ÖZBAY
 • 11231 - The Impact of Data-Driven Learning Instruction on Turkish EFL Learners` Collocational Competence Abstract
  ALİ ŞÜKRÜ ÖZBAY, MUSTAFA OZER
 • 12141 - Gap in the Action: Instruction-Giving Skills of Prospective EFL Teachers
  AYFER SU BERGİL
 • 12142 - Prospective EFL Teachers’ Attitudes Towards the Creative Drama for Teaching English to Young Learners
  AYFER SU BERGİL, AYŞEGÜL ERÇEVİK, GAMZE ERDEM
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:00 - 10:15

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ELİF ÇİL - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9908 - ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ
  METİN KAYA
 • 10723 - The examination of the preservice chemistry teachers’ cognitive structures related to the factors influencing chemical equilibrium
  ŞENOL ŞEN, AYHAN YILMAZ
 • 10746 - Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Newton Yasalarına İlişkin Kavram Yanılgılarının Tespiti Ve Çözüm önerileri
  ÖZGE KOL, HANİFE SARAÇOĞLU
 • 11790 - Teknoloji Destekli Modelleme Ortamında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Protein Sentezi Modellerinin İncelenmesi
  ELİF SALİH, SİNEM GÜLDEMİR, AYŞENUR PATAN, BAHADIR NAMDAR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HASAN HÜSEYİN MUTLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9583 - Anlama Dil Becerilerinin Gelişiminde Öğretim Materyali Kullanımı Bazı Materyal Örnekleri
  VELİ KUTAY
 • 9693 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI ANLATICI PROFİLLERİ: GEZİ YAZISI ÖRNEĞİ
  MUHAMMET LÜTFÜ AKYÜZ
 • 10548 - 100 Temel Eser'in Eğitsel İlkeler Bakımından İncelenmesi
  DİLEK KURT, ERKAN ÇER
 • 10571 - ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI KONGRELERİNDE TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİLDİRİLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  MEHMET KURUDAYIOĞLU, HASAN HÜSEYİN MUTLU
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TOLGA AKTÜRK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9661 - ARGÜMANTASYON TABANLI OLASILIK ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL ÜSTBİLİŞ FARKINDALIKLARINA VE OLASILIKSAL MUHAKEME BECERİLERİNE ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
  MUHAMMET DORUK, MURAT DURAN, ABDULLAH KAPLAN
 • 10319 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE DÜŞÜNME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  NEŞE BİRİNCİ KARA
 • 10557 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK GÖZLEM FORMU GELİŞTİRME
  RUHŞEN ALDEMİR, DERYA KARAKUŞ
 • 10772 - MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BİLSEM ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  CAHİT AYTEKİN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ÇAĞRI ÖZTÜRK DEMİRBAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 9827 - SINIF EĞİTİMİ VE FEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AFET BİLİNCİ ALGISI
  YURDAL DİKMENLİ, HAMZA YAKAR, AHMET SAMİ KONCA, BİLAL ÖZÇAKIR
 • 9873 - SOSYAL BİLGİLERDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ KONUSUNDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  HAMZA YAKAR, ÇAĞRI ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
 • 10267 - TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSİNE YÖNELİK ALGILARI
  FATMA ÜNAL, CANSU KALÇIK
 • 12124 - Osmanlı Arşivinin Sosyal Bilimler Eğitimi İşlevleri, Yapılan Uygulamalar ve Gereksinimler
  MUHAMMET AHMET TOKDEMİR, İBRAHİM YAHŞİ
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. SALİH RAKAP - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖZEL EĞİTİM)

 • 10203 - Üstün Yetenekli\Zekalı Öğrencilerin Oynadıkları Eğitsel ve Ticari Oyun Kahramanlarında Cinsiyet Rolleri
  HÜSEYİN MERTOL, AYŞE ALKAN
 • 10228 - EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BÜTÜNLEŞTİRME (KAYNAŞTIRMA) EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  FERHAT ARSLAN, LEVENT YAYCI
 • 11119 - KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  M.ABDULBAKİ KARACA, HAKAN SARI, YAHYA ÇIKILI
 • 11469 - ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE KARŞI TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  SALİH RAKAP, SİNAN KALKAN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TALİP ÖZTÜRK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 9681 - 2009 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  TALİP ÖZTÜRK, ÖMER KALAFATCI
 • 9743 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ DERSİNDE ANALOJİ (BENZEŞİM) KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ÖRNEKLERİ
  JÜLİDE SARIGÖL
 • 10259 - Ders Analizi Destekli Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi
  MÜJGAN BAKİ, DERYA ÇELİK, NESLİHAN SÖNMEZ, MUSTAFA GÜLER, ADNAN BAKİ
 • 10638 - FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME YÖNTEMİ İLE MATERYAL TASARIMI KAVRAMI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
  AHMET SALMAN, RIDVAN KETE, SEMRA ERTEM
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HATİCE DARGA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 9773 - İlkokullardaki ve Anaokullarındaki Oyun Alanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  ELİF MERCAN UZUN, DİLA YAZICI, EDA BÜTÜN KAR
 • 10048 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARDA SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
  RUKUYE AYLAZ, MEHMET SAĞLAM
 • 10465 - Dört Temel Disiplin Esas Alınarak Uygulanan Sanat Çalışmasının Okul Öncesi Çocuklarının Yaratıcılıkları ve Duygusal Gelişimlerini Destekleme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  HATİCE DARGA
 • 10591 - Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Alanında İlkokula Hazır Bulunuşluğa İlişkin Araştırma Eğilimleri
  SEZAİ KOÇYİĞİT, SANEM UÇA, YURDANUR DÖRTERLER
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. GÜLAY EKİCİ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 9505 - 9. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
  YELİZ ÇELEN
 • 9729 - Lise Öğrencilerinin “Ödev” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  GÜLAY EKİCİ, HASAN AKDENİZ
 • 10389 - Öğretmenlerin Örtük Program Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
  MUHAMMET FATİH ALKAN
 • 10620 - 2010- 2016 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ DOKTORA TEZLERİNİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  BİRSEN BAĞÇECİ, ASİYE ŞAHİN, EMİNE ÖZCAN, Selin Yaman
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ŞENOL SEZER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM YÖNETİMİ)

 • 9807 - Mutlu Okul İçin Standartlara İlişkin Veli Görüşleri
  ŞENOL SEZER, ERTUĞ CAN
 • 10119 - OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU İLE AKADEMİK SAHTEKÂRLIK EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  BİLGEN KIRAL, A.SEDA SARACALOĞLU
 • 11109 - Sınıf Öğretmenliğinden Özel Eğitim Öğretmenliğine Geçen Öğretmenlerin Alan Değiştirmeye Yönelik Görüşleri
  İSMAİL EROL, İSMAİL KARSANTIK
 • 11111 - Türkiye’de Eğitim Ekonomisi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  İSMAİL EROL, YUSUF ALPAYDIN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. HATİCE ODACI - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 9687 - Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıkları ile Kişilerarası Problem Çözme Stilleri Arasındaki İlişki
  FATİH AYDIN, ZEHRA NESRİN BİROL
 • 10265 - Kişilik Tipi Kariyer Araştırma Süreciyle Ne Kadar İlişkilidir? Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  SERKAN VOLKAN SARI, FEDAİ KABADAYI, SEMA YAZICI, MUSTAFA ŞAHİN
 • 10373 - Sosyal Beceri Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışları Üzerine Etkisi
  ÖZGE KINIK, HATİCE ODACI
 • 10473 - Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Dinleme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  MUSTAFA ÖZGÖL, MESUT ÖZTÜRK, İSMAİL SARİKAYA
13 Mayıs 2017, Cumartesi

10:15 - 11:15

13 - 2. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MELTEM DÜZBASTILAR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ)

 • 10308 - Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Dârülelhân İzleri: Urfa Yöresi Derleme Örneklemleri
  GONCA DEMİR
 • 10382 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “SEVGİ-SAYGI” DEĞER ALGILARININ ÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ
  ARZU SÖNMEZ, ÖZLEM KUM
 • 10405 - Pedagojik Formasyon Programı İlahiyat Grubu Öğrencilerinin Din ve Müzik İlişkisi Hakkındaki Görüşleri
  ÖZLEM ÖZTÜRK, GÖKHAN ÖZTÜRK
 • 10603 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİMDALINDA SON DÖRT YILDA YAPLAN ÖZEL YETENEK SINAVINAKATILAN ÖĞRENCİLERİN EZGİ VE RİTİM İŞİTMEYETERLİLİKLERİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  MELTEM DÜZBASTILAR
 • 10695 - Notaların Süre Değerlerinde Uygulanan Anlamlandırmayı Güçlendirici Stratejilerden Eklemleme Stratejisi Kullanımının Öğrenmeye Etkisi
  BURCU BAŞER, CANSU BAYRAM
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:15 - 11:30

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. EROL TAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9591 - ORTAOKUL 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ “IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI” ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  BURCU VARLI, ŞAFAK ULUÇINAR SAĞIR
 • 10440 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ASTRONOMİ KAVRAMLARINI ALGILAYABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  TUNCAY ÖZSEVGEÇ, BÜŞRA EROĞLU, BETÜL BİLGİN, GAMZE TURGUT, SAMET HUT
 • 10666 - LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE ENVANTER TEKNİKLERİ KURSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  HATİCE KARAER, FERGAN KARAER, YASİN ÜNAL, İDRİS OĞURLU
 • 10887 - Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Fen Bilimlerinde Kullanımına Yönelik Örnek Uygulamalar: Aurasma Örneği
  BÜŞRA EROĞLU, MURAT ÖKSÜZ, HİLAL USTA YILMAZ, HALUK ÖZMEN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEHER BAYAT - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

 • 10126 - DEVLET OKULLARINDAKİ TEK TİP KIYAFET UYGULAMASINA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞTIRMASI
  EZGİ MOR DİRLİK
 • 10186 - Yerel Bağımsızlık Varsayımı İhlalinin Değişen Örneklem Büyüklüklerine Göre Madde Parametrelerine Olan Etkisinin İncelenmesi
  EZGİ MOR DİRLİK
 • 10737 - Comparison of Bayesian Model Averaging and Linear Regression Prediction Powers
  ATİLLA ÖZDEMİR, SİNAN YAVUZ
 • 12243 - OPEN-ENDED SURVEYS VS INTERVIEWS
  SAYIM AKTAY
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. ABDULLAH KAPLAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9640 - LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ASİMPTOTLARA VE GRAFİK ÇİZİMLERİNE YÖNELİK KONU ALANI BİLGİLERİ
  MURAT DURAN, MUHAMMET DORUK, ABDULLAH KAPLAN
 • 10554 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI GEOGEBRA MATERYALLERİNDEKİ EKSİKLİKLER
  DERYA KARAKUŞ, RUHŞEN ALDEMİR
 • 10771 - MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ İLEŞİM BECERİLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ: BİR DİYALOG YORUMLAMA ETKİNLİĞİ
  CAHİT AYTEKİN
 • 10909 - YÜKSEKÖĞRETİM MATEMATİK TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI AMACINA HİZMET EDİYOR MU?
  KANİ BAŞIBÜYÜK, YASİN SOYLU
 • 10989 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME YETERLİKLERİNE SAHİP BİREYLER YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
  FUNDA AYDIN GÜÇ
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Nihat Gürel KAHVECİ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ)

 • 9712 - A study of pre-service teachers’ reflections on utilizing WebQuests in Social Studies Classrooms for gifted learners
  Nihat Gürel KAHVECİ
 • 9821 - Afet Bilinci Algı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  HAMZA YAKAR, YURDAL DİKMENLİ, AHMET SAMİ KONCA, BİLAL ÖZÇAKIR
 • 10872 - The Globalization and Education
  RİYAD ŞİHAB
 • 12102 - Öğrencilerle sosyal pedaqojik çalışma yapılmasının önemi
  OFİRA QAFAROVA, NAZAKET İMAMVERDİYEVA
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ÖMER KARAMAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YÜKSEKÖĞRETİM)

 • 9761 - ADAY ÖĞRETMENLERİN SEÇİMİ VE EĞİTİLMESİ: ALMANYA ÖRNEĞİ
  ÖMER KARAMAN
 • 10656 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MAKALE HAZIRLAMA SÜRECİNDEKİ YAPTIKLARI HATALARIN BELİRLENMESİ
  HABİP MEHMET SEVGİ
 • 10668 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NEYİ MERAK EDİP ARAŞTIRMAK İSTER?
  HABİP MEHMET SEVGİ
 • 10707 - Denizcilik Eğitimi Veren Önlisans Programlarına 3+1 Eğitim Modelinin Uygulanması
  DUYGU YİLDİRİM PEKSEN
 • 10926 - KARİYER VE ANLAM: AKADEMİSYENLERDE KARİYER ÇAPALARI, KARİYER TATMİNİ VE YAŞAMDA ANLAM ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  ÖNDER SAKAL, RECEP MACİT
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ZEYNEP NALAN YILMAZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÖĞRETMEN YETİŞTİRME)

 • 10374 - Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Sebepleri Açısından İncelenmesi
  MUHAMMET FATİH ALKAN
 • 10472 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  ZEYNEP NALAN YILMAZ, ÖZGE AYDIN ŞENGÜL
 • 10625 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Sürecinde Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri
  FUNDA HASANÇEBİ, TUBA MUTLU, MERVE NUR AKGÜN
 • 10825 - Üniversite Öğrencilerinin Güdülenme ve Öğrenme Stratejilerinin Akademik Başarılarına Olan Etkisi
  MURAT AKDAĞ
 • 10832 - Öğretim Elemanlarının Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Mizah Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
  MÜCAHİT AYDOĞMUŞ
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HATİCE DARGA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ)

 • 9685 - BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ EĞİTİM GÖREN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  SILA BALIM, SILA DOĞMAZ, KEMAL YÜRÜMEZOĞLU
 • 9774 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Kullandıkları Geçiş Stratejilerinin Belirlenmesi
  DİLA YAZICI, ELİF MERCAN UZUN, KAZIM ALAT
 • 10433 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Zihin Kuramı Geliştirme Düzeyi ve Çizimlerindeki Sembolik Temsiller Arasında İlişkinin Belirlenmesi
  HATİCE DARGA, TUĞBA KONTAŞ AZAKLI
 • 10614 - 6 Yaş Grubu Çocukların Empati Becerileri ile Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  DİCLE AKAYDIN, GÜLÜMSER GÜLTEKİN AKDUMAN, HATİCE ÖZASLAN
 • 11997 - Okulöncesi Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Betimsel Analizi
  AYŞE ÖZAYDIN, SİNAN ÇINAR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SANEM UÇA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 10191 - Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Girişimcilik Becerileri: BİLSEM ve İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması
  ÇAVUŞ ŞAHİN, DERYA GİRGİN, SERDAR ARCAGÖK, HÜSEYİN MERTOL
 • 10192 - Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Yaratıcı Düşünme Becerileri: BİLSEM ve İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması
  ÇAVUŞ ŞAHİN, HÜSEYİN MERTOL, SERDAR ARCAGÖK, DERYA GİRGİN
 • 10263 - KÜRESELLEŞME ve TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (BARTIN İLİ ÖRNEĞİ)
  FATİH KALÇIK
 • 10264 - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALINDA YAYIMLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BAŞLIKLARI İLE ANAHTAR KELİMELERİNİN ANALİZİ
  FATİH KALÇIK
 • 10549 - Bilgi Okuryazarlığı Öz Yeterliği, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Üst Biliş Düşünme Becerilerinin Regresyon Analiziyle Değerlendirilmesi
  MELİH DİKMEN, MURAT TUNCER
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. SALİH ZEKİ GENÇ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM YÖNETİMİ)

 • 9784 - Kişilik Özellikleri Farklılık Gösteren Okul Yöneticilerinin Benimsediği Liderlik Yaklaşımları : Mersin İli Örneği
  LÜTFİ ÜREDİ, MUSTAFA ÖZARSLAN, HAKAN ULUM
 • 9996 - Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Politika Algısının Aracı Rolünde, Algılanan Örgütsel Etik İklimin Öğretmenlerin Etik Dışı Davranışları (Yolsuzluk) Üzerine Etkisi
  FATMANUR ÖZEN, ÇETİN TORAMAN
 • 10679 - CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ)
  İLKNUR MAYA
 • 11144 - ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  ADİL ÇORUK, TUGAY TUTKUN, SALİH ZEKİ GENÇ
 • 12126 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN OKULA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  AHMET DUYSAK, CEM TOPSAKAL, OSMAN ALBAYRAK
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ARZU ÖZYÜREK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 9844 - Lise Öğrencilerinin Anne-Baba Tutum Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  ZEYNEP BANU GÜNDÜZ, ARZU ÖZYÜREK
 • 10468 - Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanma Eğilimi Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  AYŞE KALYON, İBRAHİM DADANDI, HİKMET YAZICI
 • 10537 - ERGENLERDEKİ DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ CİNSİYET VE BAZI RİSKLİ DAVRANIŞLARLA İLİŞKİSİ
  ŞENEL ÇITAK, HİKMET YAZICI, FATMA ALTUN
 • 12121 - PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE ALT UZMANLIK ALANLARI
  FATİH CAMADAN, RAMAZAN ŞENOCAK
13 Mayıs 2017, Cumartesi

11:30 - 12:30

13 - 3. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MESUT TEKŞAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ)

 • 9668 - METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA ORHAN PAMUK’UN “KARA KİTAP” ADLI ROMANI
  MESUT TEKŞAN, ABDURRAHMAN İLERİ
 • 9731 - MİLLİ İRADE BİLİNCİNE ETKİ EDEN MARŞLARIN ORTAOKUL ve LİSE MÜZİK KİTAPLARINDA YER ALMA DURUMLARI
  KÖKSAL APAYDINLI
 • 10404 - Türkiye’de Din ve Müzik: Tarihsel Perspektif Işığında Güncel Durum Değerlendirmesi
  GÖKHAN ÖZTÜRK, ÖZLEM ÖZTÜRK
 • 10788 - MEB'e Bağlı Özel Eğitim Kurumlarında Müzik Derslerini Yürüten Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikler
  DERYA NESLİHAN ÖZKELEŞ
 • 12387 - Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramlarının Müze Uygulamalarını Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri
  MARTİNA RİEDLER
13 Mayıs 2017, Cumartesi

12:30 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğle Yemeği 13:00 - 14:00 Arasıdır.

13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. EROL TAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9709 - FEN DERSLERİNDE AKILLI TAHTANIN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
  EYÜPHAN BAHADIR, MUSTAFA UZOĞLU
 • 10766 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Değerlendirmelerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Göre İncelenmesi
  UFUK TÖMAN
 • 11124 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK, YARATICI ÖĞRENME ORTAMI VE BİLİMSEL YARATICILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  YASEMİN HACIOĞLU
 • 11774 - The Effect of Technology Enhanced Modeling Unit on Middle School Science Teachers’ Explanations of Global Climate Change
  BAHADIR NAMDAR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. RIDVAN ŞAHİN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

 • 9652 - Özel Öğrenme Güçlüğü ve Zihin Kuramı ile İlişkisi
  SILA DOĞMAZ, ALEV GİRLİ
 • 10234 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akran ve Öz Değerlendirme Puanları İle Öğretmen Puanları Arasındaki İlişki
  HANİFE GAMZE HASTÜRK
 • 10559 - Fuzzy Topsis Metodu İle Öğrencilerin Başarı Düzeyinin Belirlenmesi: Bayburt Üniversitesi Örneği
  RIDVAN ŞAHİN, KÜBRA NUR ÖZBEK
 • 12250 - Üç Düzeyli Modellerde Birinci Düzey Bağımsız Değişkenin Örtük Ortalamalarının Hesaplanması
  BURAK AYDIN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MUSTAFA DOĞAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MATEMATİK EĞİTİMİ)

 • 9558 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BELİRLİ ve BELİRSİZ İNTEGRAL İLE BELİRLİ İNTEGRAL UYGULAMALARI KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR
  MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 • 9559 - MATEMATİK VE OYUN DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ
  MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 • 9797 - TRAINEE TEACHERS’ TECHNOLOGY BASED ACTIVITIES (GEOGEBRA) ABOUT TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS
  MUSTAFA DOĞAN, EROL KARAKIRIK
 • 10555 - TABAN VE YÜKSEKLİKLERİ EŞİT OLAN DİK PRİZMA VE PİRAMİDİN HACİM BAĞINTILARINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPRAĞI GELİŞTİRME
  RUHŞEN ALDEMİR, DERYA KARAKUŞ
 • 10556 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOGEBRA KULLANARAK TASARLADIKLARI MATERYALLERİN İNCELENMESİ
  DERYA KARAKUŞ, RUHŞEN ALDEMİR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. HAYRİYE GÜL KURUYER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YABANCI DİLLER EĞİTİMİ)

 • 9793 - İkinci Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Biçim-sözdizimsel Gelişim Özellikleri
  LÜTFİ ÜREDİ, ÖMER GÖKHAN ULUM
 • 9798 - Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Biçim-sözdizimsel Gelişim Profilleri
  LÜTFİ ÜREDİ, ÖMER GÖKHAN ULUM
 • 10540 - Ortaokul Türkçe Eğitiminde Çoklu Zekâ Kuramı
  RAMAZAN DEMİR, FATİH KANA
 • 11041 - How does it feel to take or deliver English Language class at the Faculty of Medicine?
  MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU, RAŞİDE DAĞ AKBAŞ
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ÖMER FARUK SÖNMEZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(DEĞERLER VE SEVGİ EĞİTİMİ)

 • 9689 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUKLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  İLKNUR KORKMAZ, ELİF YILMAZ, GÜLDEN KAYA UYANIK
 • 10505 - 3.Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Metin ve Resimlerin Değer Eğitimi Bakımından İncelenmesi
  ZEYNEP SUDE ÖZKAN, TALİP ÖZTÜRK
 • 10626 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER TERCİHLERİ ve DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  ÖMER FARUK SÖNMEZ, ESER İRŞİ, AYŞEGÜL İRŞİ
 • 11690 - Türk Atasözlerinden Seçmeler ve Tiryaki Sözler’de Vurgulanan Kelimeler Üzerine Bir İnceleme
  MEHMET FATİH KARACA, ŞAFAK BAYIR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ADEM PEKER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PSİKOLOJİSİ)

 • 9763 - SOSYAL KAYGININ YORDANMASINDA POZİTİF VE NEGATİF DUYGULARIN YORDAYICI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  ADEM PEKER, AYNUR KARABACAK
 • 9788 - Öğretmenlerin Yansıttığı Farklı Kişilik Özelliklerinin Meslekten Aldıkları Doyuma Etkisi : Mersin İli Örneği
  LÜTFİ ÜREDİ, HAKAN ULUM
 • 10306 - ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SALDIRGANLIK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
  MAHMUT AÇAK, SERKAN DÜZ, TAMER KARADEMİR, RAMAZAN BAYER
 • 10763 - Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile İlgili Öğretmen Görüşleri
  RABİA SARICA
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SİBEL IŞIK MERCAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÇEVRE EĞİTİMİ)

 • 9532 - COĞRAFİ UNSURLARA GÖRE ŞEHİR ALGISININ OKUL ÖNCESİ (6 YAŞ) VE İLKOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE RESİM ANALİZİ YOLUYLA KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE (KOCAELİ İLİ) ÖRNEĞİ
  SİBEL IŞIK MERCAN, KEZBAN CEREN DEMİRALP
 • 10351 - CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM VE TANIYALIM ÜNİTESİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İNFORMAL UYGULAMALAR KONUSUNDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  ZEYNEP ÖNER, TOHİT GÜNEŞ
 • 10401 - CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM VE TANIYALIM ÜNİTESİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İNFORMAL UYGULAMALARIN ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ
  ZEYNEP ÖNER, TOHİT GÜNEŞ
 • 10642 - FARKLI LİSE TÜRLERİNDEKİ 9.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  AHMET SALMAN, RIDVAN KETE, SEMRA ERTEM
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEHER BAYAT - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 9655 - İLKOKUL İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİYE GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  CEVAT EKER, ÖNDER BAYIR
 • 10340 - PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
  DUYGU GÜR ERDOĞAN, ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN, GÜLDEN KAYA UYANIK, SEHER BAYAT
 • 10517 - MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  BİRSEN GÜZEL, GÜLŞAH GÜNŞEN, TUĞBA KONTAŞ AZAKLI
 • 10768 - Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Afyonkarahisar Örneği
  GÜRBÜZ OCAK, BURAK OLUR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ERDOĞAN TOZOĞLU - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9650 - YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ALGILARININ İNCELENMESİ (ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  AHMET İSLAM
 • 9708 - KORFBOL SPORU YAPAN SPORCULARIN DİNLEME BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  GÖKHAN BAYRAKTAR, ERDOĞAN TOZOĞLU, BURAK TOZOĞLU, A. VAHİT DOĞAR, METİN BAYRAM
 • 10304 - 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASINDA DEĞİŞEN İTALYAN FUTBOLU
  KEMAL KURAK, MAHMUT AÇAK, RAMAZAN BAYER
 • 10600 - Şehirde ve kırsalda yaşayan velilerin çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri (Ordu ili örneği)
  HASAN SÖZEN, ALPARSLAN İNCE, ERCÜMENT ERDOĞAN, AYHAN DEVER, EZEL NUR KORUR, EMRULLAH MERT ALTUNCAN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ÖMER KARAMAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK)

 • 10423 - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  ABDULLAH NURİ DİCLE
 • 10427 - SÜREGEN HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLERİN DUYGU KONTROL DURUMLARI VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  ABDULLAH NURİ DİCLE
 • 10492 - Erkeklerin Psikolojik Yardım Alma Niyetini Yordayan Psikolojik Değişkenler
  NURSEL TOPKAYA, ERTUĞRUL ŞAHİN
 • 10578 - Mplus ile Açımlayıcı Faktör Analizi: Bir Uygulama Örneği
  ERTUĞRUL ŞAHİN, NURSEL TOPKAYA
 • 10659 - Ergenlerde Saldırganlık ve Sosyal Beceri Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Anne Baba Tutumları
  M. ENGİN DENİZ, SARİHA KAPICIOĞLU, BURCU ÖZGE YÜKSEL, TUĞBA İÇLİ ÖZBAĞIR, S. MERVE ERUS
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:00

13 - 4. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. GÖKHAN ÖZSOY - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(İLKÖĞRETİM)

 • 10196 - TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL ZEKÂLARI İLE KÜLTÜRLENME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (DİCLE VE İNÖNÜ ÜNVERSİTELERİ ÖRNEĞİ)
  MELEHAT GEZER
 • 10444 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE KULLANIM SIKLIKLARI
  TUNCAY ÖZSEVGEÇ, BÜŞRA EROĞLU, ESRA ERGİN, SÜMEYYE YALCIN, ÜMMÜ ŞENTÜRK, EMRAH KARİP
 • 10764 - İLKOKUL 3. ve 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  YUSUF ERGEN, ONUR BATMAZ
 • 10789 - BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARIN ÖĞRETİMSEL SORUNLARI
  AYDANUR MEMECAN, TEMEL TOPAL
13 Mayıs 2017, Cumartesi

14:00 - 15:15

MEDYA OKURYAZARLIK ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Suat ANAR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 12554 - MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ NİÇİN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI VERMELİDİR?
  METİN IŞIK, SEVCAN BEŞİKCİ
 • 12555 - EĞİTİM VE İLETİŞİM: BİRLEŞEN VE AYRILAN NOKTALAR
  SUAT ANAR
 • 12556 - EĞİTİMDE YENİ PARADİGMA: YENİ MEDYA BAĞLAMLI EĞİTİM
  MEHMET SEZAİ TÜRK
 • 12557 - MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA TÜRK SPOR MEDYA ANALİZİ
  NECATİ CERRAHOĞLU
 • 12558 - MEDYA OKURYAZARLIĞI NEDEN ÖNEMLİ
  ENGİN ÇAĞLAK
 • 12559 - OKURYAZARLIKTAN YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞINA TÜRKİYE’DEN KİLOMETRETAŞLARI
  E. GÜLBUĞ EROL
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:00 - 15:15

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEVDA TÜRKİŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9759 - WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMİN FARKLI ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ
  ALAATTİN BAHŞİ, ALİ KIZMAZ, MUSTAFA SERDAR KÖKSAL, ESRA AÇIKGÜL FIRAT
 • 10508 - “AYNALARDA YANSIMA VE IŞIĞIN SOĞURULMASI” KONULARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
  YUNUS PINARKAYA, GÜLİZ AYDIN, CENGİZ ÖZYÜREK
 • 10553 - Determining the Effectiveness of Technology Supported Guided Materials Based on Cognitive Load Theory Principles Related to Solar System
  ERDEM KAYA, SALİH ÇEPNİ, SİBEL BAŞOĞLU
 • 10658 - LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE DÜZENLENEN YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE ENVANTER TEKNİKLERİ KURSUNA YÖNELİK METAFOR ALGILARI
  HATİCE KARAER, FERGAN KARAER, İDRİS OĞURLU, YASİN ÜNAL
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. FUAT GÜLLÜPINAR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9610 - Geçmişten Günümüze Türkçe Eğitiminde Bitki Adlarının Yeri
  SAMİ BASKIN, NEŞE BOZOĞLU
 • 9612 - Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Türkçe Eğitiminde Yer Adlarının Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme
  SAMİ BASKIN, ERDEM AKSOY
 • 10403 - BİLGİ ÇAĞINDA BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİ ANLAMA
  YUSUF ÖZDEMİR, KASIM KIROĞLU
 • 12431 - Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetenekli Toplum Tasarımı: Becerilerin Geçiciliği ve Güvencesiz İstihdamın Sürekliliği
  FUAT GÜLLÜPINAR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Prof. Dr. SALİH ZEKİ GENÇ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM TEKNOLOJİSİ)

 • 10631 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Eğitime Ait Verilerin Tematik Haritalar Üzerinden Okunması : Muş İli Örneği
  İSKENDER DÖLEK, AHMET AYKAN, SEYİTHAN HAS
 • 10727 - Artırılmış gerçeklik ortamında hareket algılama yöntemi ile geliştirilen giyilebilir bir teknoloji örneği
  MUSTAFA SERKAN ABDÜSSELAM
 • 12240 - ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DİJİTAL VİDEOLARIN KULLANILMASI
  SAYIM AKTAY
 • 12242 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGILARI
  SALİH ZEKİ GENÇ, ADİL ÇORUK, TUGAY TUTKUN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ATİLLA ÖZDEMİR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YABANCI DİLLER EĞİTİMİ)

 • 9778 - The Relationship between Academic Procrastination and Language Learning Orientations of ELT Students
  EDA CEYLAN, LEYLA HARPUTLU
 • 10730 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN "İNGİLİZCE DERSİ" İLE İLGİLİ METAFORİK ALGILARI
  ATİLLA ÖZDEMİR, ORHUN BÜYÜKKARCI
 • 11146 - Extraversion/Introversion in the Context of Foreign Language Learning
  ALİ ŞÜKRÜ ÖZBAY, TUNCER AYDEMİR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. MEHMET ŞANVER - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(DİN EĞİTİMİ)

 • 10322 - ALTERNATİF OKULLARDA DİN EĞİTİMİNDE ÖRTÜK ÖĞRENME VE İNGİLTERE GÖZLEMLERİ
  MEHMET ŞANVER
 • 10329 - DİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN VE DİN GÖREVLİSİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN FARKLI KÜLTÜRLERLE BİRLİKTE DİN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI
  ÖZGÜR ERAKKUŞ, MEHMET ŞANVER
 • 10490 - DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİMİ
  ÖMER DEMİR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PSİKOLOJİSİ)

 • 10345 - LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DERSE KATILIMIN YORDAYICISI OLARAK YAŞAM AMAÇLARI
  ALİ ERYILMAZ, FATMA ALTINSOY
 • 10454 - Öğretmen Adaylarının İdeal Öğrenci Algılarının Dikkat ve Meditasyon Seviyeleri Açısından Beyin Dalgalarıyla İncelenmesi
  VOLKAN DURAN, YAŞAR YAŞAR BARUT, ABDULNASIR BAYRAM
 • 10790 - Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  MÜCELLA SAVAŞ YALÇIN, RAGIP ÜMİT YALÇIN, MÜCAHİT DİLEKMEN, ŞEYMA BİLGİZ
 • 10800 - MÜKEMMELİYETÇİLER İÇİN YAŞAM DAHA MI ANLAMLI?: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  ÖNDER SAKAL
 • 10839 - İlkokul Öğretmenlerinin Okul Kültürüne Yönelik Algılarının İncelenmesi
  AYŞE KALYON, TANER ALTUN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. KAMALA GAHRAMANOVA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÇEVRE EĞİTİMİ)

 • 9442 - OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÇEVREYE İLİŞKİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  AYŞEGÜL ULUTAŞ, BETÜL KAPKIN, AYŞE DOĞAN
 • 9544 - TURGUT UYAR’IN DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI’NI ÇEVRE EĞİTİMİ BAĞLAMINDA OKUMAK
  FETHİ DEMİR, MEHMET RECEP TAŞ
 • 10173 - Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzlerinin Hesaplanması ve Azaltılmasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  HANİFE GAMZE HASTÜRK
 • 10820 - Çocuklarda çevresel kültürün aşılanmasının önemi
  KAMALA GAHRAMANOVA, ELMİNA KADİROVA, İREM AYKAN, MERVE GUNER, SUMEYRA SUNBUL
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SANEM UÇA - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM)

 • 10725 - Determination of the preservice teachers’ views about three different teaching methods
  ŞENOL ŞEN
 • 11707 - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YAKLAŞIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  OKAN SARIGÖZ
 • 11708 - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM VE ETKİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  OKAN SARIGÖZ
 • 12373 - Okul Deneyimi Dersinde Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri
  NURHAK CEM DEDEBALİ, İSKENDER DAŞDEMİR
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MAHMUT AÇAK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 10303 - 2014 DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BAŞARILI OLAN TAKIMLARIN ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA GELECEĞİN FUTBOLU
  MAHMUT AÇAK, SERKAN DÜZ, KEMAL KURAK
 • 10664 - Üç Büyük İstanbul Kulübünün UEFA - Finansal Fair Play Kriteri Bağlamında Analizi
  REMZİ MUSTAFA GENÇER
 • 10682 - Bireysel Spor Dallarıyla İlgilenen Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Durumlarının İncelenmesi
  SERKAN HACICAFEROĞLU, HAYRİ AYDOĞAN, İBRAHİM ERDEMİR, RECEP FATİH KAYHAN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. VELİ KUTAY - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM POLİTİKALARI)

 • 9669 - The Concept of Personalised Learning in Turkish and British Education Systems
  VELİ KUTAY
 • 10633 - CİNSİYETİN ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  YÜCEL ÖKSÜZ, MELEK BABA ÖZTÜRK, CEREN ÇEVİK KANSU
 • 10750 - ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA EĞİTİM – ÖĞRETİM SORUNLARI: BİSMİL ÖRNEĞİ
  KASIM KARATAŞ, SAİT ÇAKAN
 • 11292 - YENİ YASAL DÜZENLEMELER İLE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ
  BÜNYAMİN BACAK, ECEHAN KAZANCI YABANOVA, ULAŞ YABANOVA
13 Mayıs 2017, Cumartesi

15:15 - 16:15

13 - 5. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEVİM GÜVEN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(İLKÖĞRETİM)

 • 9649 - Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik El Yazısı Yazma Süreçlerinin İncelenmesi
  İSMAİL SARİKAYA, ÖMER YILAR
 • 10195 - TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN MARUZ KALDIĞI AYRIMCILIK TÜRLERİNİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMALAR YOLUYLA İNCELENMESİ (DİCLE VE İNÖNÜ ÜNVERSİTELERİ ÖRNEĞİ)
  MELEHAT GEZER, İBRAHİM FEVZİ ŞAHİN
 • 10870 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DAİR ALGILARININ RESİM YOLU İLE TESPİT EDİLMESİ
  SEVİM GÜVEN, MESUT ESMEK
 • 10874 - TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILARI
  SEVİM GÜVEN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:15 - 16:30

ARA

Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 1. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. İKRAMETTİN DAŞDEMİR - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 10271 - Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Karışımlar Konusundaki Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi
  FETHİYE KARSLI, ÜMMÜ GÜLSÜM DURUKAN, ELA AYDIN
 • 10836 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK KAVRAMLARLA İLGİLİ AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EDİP TUT, ZEKİ APAYDIN
 • 10915 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
  ABDUSSAMET KAYA, BAHAR ÖZDEMİR, MUSTAFA UZOĞLU
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 2. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ELİF AKTAŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(TÜRKÇE EĞİTİMİ)

 • 9792 - M. MAHMUDBEYOV’UN “TÜRK ELİFBASI VE İLK KIRAAT” ADLI ESERİNİN İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  TAHA YASİR CEVHER, EMİNE DAMLA TURAN
 • 9878 - Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  MUSTAFA ARMUT, MUSTAFA TÜRKYILMAZ
 • 10457 - Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
  RZA MAMMADOV, KÖNÜL ABASLI
 • 10787 - DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ KAZANDIRMADA ÇOCUK EDEBİYATININ İŞLEVİ: FATİH ERDOĞAN ÖRNEĞİ
  ELİF AKTAŞ
 • 10791 - Yabancı öğrencilerin Türk kültürüne yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi
  İSA YILMAZ
 • 11072 - 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUDUĞUNU ANLAMA SORULARININ BASİT, YORUMLAYICI VE SORGULAYICI ANLAMA KATEGORİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  DEMET SANCI UZUN, MERVE HÜLYA KİBAR FURTUN, SERKAN FURTUN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 3. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA SERKAN ABDÜSSELAM - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM TEKNOLOJİSİ)

 • 9775 - EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) SİTESİNE YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  YAVUZ AKBAŞ, SALİHA TOROS, ELİF MERAL
 • 10728 - Kütüphanelerde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanılması: 100 Temel Eser Örneği
  MUSTAFA SERKAN ABDÜSSELAM
 • 11103 - Kitle İletişim Araçlarının Eğitimde Üstlendiği Rol
  ŞERMİN TAĞ KALAFATOĞLU
 • 12410 - Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Kapsamında Gerçekleştirilmiş Uygulamaların İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  GÖKSEL BORAN, SERDAR ARCAGÖK
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 4. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. ÇİĞDEM BERBER ÇELİK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(YABANCI DİLLER EĞİTİMİ)

 • 10350 - Kişilerarası İlişkilerin Yaşam Doyumu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi
  ÇİĞDEM BERBER ÇELİK, ÖZGÜR SALİH KAYA
 • 10372 - Demokratik Katılım Ailede Nasıl Başlamaz: Türk Kültüründe Çocukların Aile Üçgenleşmesine İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi
  MUSTAFA ALPEREN KURŞUNCU
 • 10589 - Üniversiteli Gençlerde Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları: Aileye Dayalı Değişkenler Açısından Farklılaşma Nasıldır?
  ÇİĞDEM BERBER ÇELİK, HATİCE ODACI
 • 12470 - YEREL YÖNETİMLERİN DEZAVANTAJLI GRUPLAR KAPSAMINDA ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL VE EĞİTİM FAALİYETLERİ
  BÜNYAMİN BACAK, ŞAZİYE CEREN UZUNAY
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 5. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. SEVDA TÜRKİŞ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ)

 • 9576 - METEB MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: HACETTEPE ASO 1. OSB MYO ÖRNEĞİ
  ÖMÜR KAYA KALKAN, ŞENER KARABULUT
 • 10301 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDATINDA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN YERİ VE MEVCUT DURUMU
  İBRAHİM ÇÖLGEÇEN, ZİŞAN ÇÖLGEÇEN
 • 10376 - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE CAD PROGRAMLARININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA / A STUDY ON THE IMPORTANCE OF CAD PROGRAMMING IN MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION
  ÜMİT ZEYBEK
 • 11002 - TÜRKİYE DE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ MÜFREDAT FARKLARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  RUKİYE TUĞLA
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 6. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM PSİKOLOJİSİ)

 • 10439 - Impact of Changing Advisors on the Mental Health of Graduate Students
  FATİH KOCA, PAKİZE URFALI DADANDI, ESRA KOCA
 • 10442 - ALGILANAN KONTROL İLE İHTİYAÇ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  ALİ ERYILMAZ
 • 10443 - ALGILANAN KONTROLÜN YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
  ALİ ERYILMAZ
 • 10452 - Türkiye’de Özgül Öğrenme Güçlüğü Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar
  PAKİZE URFALI DADANDI, FATİH KOCA, İBRAHİM DADANDI, AYŞE KALYON
 • 10719 - SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYET İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  ADEM PEKER, FERİDUN KAYA, YÜKSEL EROĞLU
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 7. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ÖMER FARUK SÖNMEZ - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(HALK EĞİTİMİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME)

 • 10364 - Medya Okuryazarlığı Bağlamında Ulusal Gazetelerde Yer Alan “Aile” Haberlerinin İçerik Analizi
  ÖMER FARUK SÖNMEZ, METE ALMALI, ÇAĞLAR KOPAR
 • 10672 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  CANER ÖZDEMİR, LALE CERRAH ÖZSEVGEÇ
 • 10844 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Ve Demokratik Öğretmen Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  MÜCAHİT AYDOĞMUŞ, EDİP TUT
 • 12370 - Eğitim, Toplum ve Afetlere Karşı Dirençlilik: Çanakkale Örneği
  SEFA MIZRAK, TUGAY TUTKUN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 8. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TUĞRUL ÖZCAN - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(EĞİTİM TARİHİ)

 • 9485 - Batı Bilim Tarihinde Makine Kültürünün Jeolojiye ve Evrime Etkisi
  TARIK İLHAN
 • 9639 - Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslim Okullarının Teftişi (1876-1908)
  TUĞRUL ÖZCAN
 • 9705 - II. Abdülhamid Döneminde Rumeli’deki Gayrimüslim Okullarında Türkçe Eğitimine Dair Bir Değerlendirme
  TUĞRUL ÖZCAN
 • 9751 - Bağımsızlık döneminde Azerbaycan'ın eğitim kavramı: Başarı, engeller ve Perspektifler
  SEVİNC QASIMOVA
 • 10856 - HİTLER DÖNEMİ EĞİTİM YAPISINDAKİ OTOKRASİNİN ELEŞTİRİSİ: DIE WELLE FİLMİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELEME
  CANER ÇAKI, EBRU GÜLBUĞ EROL, NECATİ CERRAHOĞLU
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 9. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. MAHMUT AÇAK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ)

 • 9230 - Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Akademik Öz-Yeterlikleri ile Proaktif Kişilik Yapıları Arasındaki ilişki
  EZEL NUR KORUR
 • 10309 - TÜRKİYE ELİT AKADEMİ U-19 VE U-21 LİGİ TAKIMLARININ 2014-2015 SEZONDA GÖRÜLEN YARALANMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  MAHMUT AÇAK, MEHMET FATİH KORKMAZ, RAMAZAN BAYER, TAMER KARADEMİR
 • 10337 - BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞTIKLARI OKULLARIN SPOR TESİS YETERLİLİĞİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  BİLGETEKİN BURAK GÜNAR, HAŞİM KATRA
 • 10338 - EURO 2016 FUTBOL ŞAMPİYONASI SONRASINDA TÜRK MİLLİ TAKIMI PERFORMANSINA TÜRK SPOR GAZETECİLERİNİN BAKIŞ AÇISI ve ANALİZİ
  HAŞİM KATRA, BİLGETEKİN BURAK GÜNAR
 • 10680 - Takım Sporlarıyla İlgilenen Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Durumlarının İncelenmesi
  RECEP FATİH KAYHAN, SERKAN HACICAFEROĞLU, İBRAHİM ERDEMİR, HAYRİ AYDOĞAN
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 10. SALON

Oturum Başkanı : Doç. Dr. ARZU ÖZYÜREK - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ)

 • 9436 - Motor Gelişim Eğitim Programının 5-6 Yaş Çocuklarının Kaba ve İnce Motor Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
  AYŞEGÜL ULUTAŞ, ZEKERİYA ÇALIŞKAN
 • 9718 - Geleneksel Çocuk Oyunlarının Müzik ve Drama Basamakları İçeriğinde Değerlendirilmesi
  MUSTAFA ULAŞ ATASOY, KÜBRA TİRYAKİ
 • 9845 - OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ŞİŞMAN-ZAYIF KAVRAM ALGILARININ İNCELENMESİ
  ARZU ÖZYÜREK, ASYA ÇETİN
 • 10062 - ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI OLMAYAN AİLELERİN KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
  MEHMET SAĞLAM, MERVE ÜNAL
13 Mayıs 2017, Cumartesi

16:30 - 17:30

13 - 6. OTURUM 11. SALON

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. TEMEL TOPAL - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

(İLKÖĞRETİM)

 • 9495 - İLKOKULDA DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİNİN OKUMA MOTİVASYONU ve AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: PASS TEORİSİ DESTEKLİ
  SEVAL ORAK, DİDEM GÜLER
 • 9749 - Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonu Ve Öz Yeterliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  ŞULE CAVILDAK
 • 9892 - TÜRKİYE’DE OKUDUĞUNU ANLAMAYLA İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  OSMAN ŞALCI
 • 10318 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETE İLİŞKİN ALGILARI: SAMSUN ÖRNEĞİ
  SENEM GÜRKAN
 • 10773 - 4+4+4 UYGULAMASININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  CANSU UYAR AYDIN, TEMEL TOPAL, HASAN HÜSEYİN AKSU
13 Mayıs 2017, Cumartesi

18:50 - 19:20

MÜZİK DİNLETİSİ - KAPANIŞ OTURUMU

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kenan DEMİREL - Yer : EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sisteme Kayıt Ol

Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.

Bildiri Gönder

Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak bildiri süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kongre Süreçlerini Yönet

Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.